• Polecamy

 • Ogłoszenia duszpasterskie

  Ogłoszenia duszpasterskie na 14 niedzielę zwykłą – 07.07.2019 r.

  Lipiec 6th, 2019
  Aktualności, Ogłoszenia duszpasterskie

    Jezus posyła swoich uczniów. Nie jest to łatwa, ani wygodna misja. Kluczowe jest jednak jej przesłanie: Przybliżyło się królestwo Boże. My również jesteśmy posłani, aby głosić tę prawdę. Nasze codzienne życie jest miejscem najtrudniejszej walki o wierność Bogu i dawania świadectwa. Podczas Mszy św. prośmy o odwagę odwracania się od grzechu i radość z […]

  Ogłoszenia duszpasterskie na 30.06.2019 r. – 13 niedziela zwykła

  Czerwiec 29th, 2019
  Aktualności, Ogłoszenia duszpasterskie

  „Ku wolności wyswobodził nas Chrystus” – przypomina nam dziś św. Paweł. Wolność to życie w prawdzie, zgodnie z Bożymi przykazaniami, w codziennej relacji z Jezusem. I o to się modlimy, kiedy przychodzimy na Mszę św. Prosimy Boga, żeby nas ochraniał przed zbłądzeniem, przed byciem niewolnikiem jakiegoś uzależnienia. Pamiętajmy o naszym życiu duchowym i trwajmy przy […]

  Ogłoszenia duszpasterskie na 23.06.2019 r. – 12 niedziela zwykła

  Czerwiec 22nd, 2019
  Aktualności, Ogłoszenia duszpasterskie

  Jezus zadaje dzisiaj pytanie: „Za kogo Mnie uważacie?”. Odpowiedź na nie pomoże nam umocnić się w wyborze Jezusa jako naszego Pana i Zbawiciela. To Jego pragnie nasze serce. On nas nie opuści. Teraz jest czas na naszą świadomą decyzję wierności Bogu. Powiedzmy Jezusowi podczas tej Mszy św., kim On dla nas jest.   1. Z […]

  Ogłoszenia duszpasterskie na niedzielę 16.06.2019 r. – Uroczystość Najświętszej Trójcy

  Czerwiec 15th, 2019
  Aktualności, Ogłoszenia duszpasterskie

  Uroczystość Najświętszej Trójcy przypomina nam o wspólnocie miłości Jednego Boga w trzech Osobach. Każdy z nas jest zaproszony do bliskości z Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Budowanie jedności z innymi ludźmi i realizowanie przykazania miłości w naszej zwykłej codzienności to wyznawanie wiary w Boga Trójjedynego. Niech nasze życie będzie świadectwem miłości Boga, któremu zawierzyliśmy.   […]

  Ogłoszenia duszpasterskie na 9.06.2019 r. – Uroczystość Zesłania Ducha Swiętego

  Czerwiec 8th, 2019
  Aktualności, Ogłoszenia duszpasterskie

  Dzisiaj mija pięćdziesiąt dni od zmartwychwstania Jezusa. Tego dnia Maryja i Apostołowie zgromadzeni w Wieczerniku otrzymali Ducha Świętego. Wierzymy, że również i na nas, zebranych wokół ołtarza, Bóg ześle swego Ducha, który nas umocni i rozpali w nas miłość. Wołajmy z wiarą: „Przyjdź, Duchu Święty!” i pozwólmy Mu działać w naszym życiu.   1. Dzisiejsza […]