• Polecamy

 • Ogłoszenia duszpasterskie na 26.06.2016 r. – 13 niedziela zwykła

  Czerwiec 25th, 2016
  Aktualności, Ogłoszenia duszpasterskie

  Pan Jezus mówi: „Pójdź za mną”. Te słowa kieruje do konkretnego człowieka i odpowiedź każdego z nas może być inna, tak jak różni jesteśmy my i nasze życiowe powołania. Jednak wspólnym mianownikiem powinien być radykalizm odpowiedzi na Boże wezwanie. Nie może być ona połowiczna. Pójście za Jezusem daje wolność, nawet jeśli ten krok jest trudny i […]

  Czytania na 13 niedzielę zwykłą – 26.06.2016 r.

  Czerwiec 25th, 2016
  Aktualności

  2906-piotr_pawel

  1 czytanie (1 Krl 19,16b.19-21) Pan rzekł do Eliasza: Elizeusza, syna Szafata z Abel-Mechola, namaścisz na proroka po tobie. [Eliasz] stamtąd poszedł i odnalazł Elizeusza, syna Szafata, orzącego: dwanaście par [wołów] przed nim, a on przy dwunastej. Wtedy Eliasz, podszedłszy do niego, zarzucił na niego swój płaszcz. Wówczas Elizeusz zostawił woły i pobiegłszy za Eliaszem, […]

  Ogłoszenia duszpasterskie na 19.06.2016 r. – 12 niedziela zwykła

  Czerwiec 18th, 2016
  Aktualności, Ogłoszenia duszpasterskie

  „A wy za kogo Mnie uważacie?” – pyta Jezus w dzisiejszej Ewangelii. Nie jest to pytanie o wyuczoną formułkę czy pogląd otoczenia na osobę Chrystusa. To jest pytanie skierowane do każdego z nas o to, kim właściwie jest Jezus dla mnie, dla ciebie. Pan Jezus mówi dalej: „Jeśli kto chce iść za Mną”. Jeśli chcesz. […]

  Czytania na 12 niedzielę zwykłą – 19.06.2016 r.

  Czerwiec 18th, 2016
  Aktualności

  2106-alojzy

  1 czytanie (Za 12,10-11) Na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalem wyleję Ducha pobożności. Będą patrzeć na tego, którego przebili, i boleć będą nad nim, jak się boleje nad jedynakiem, i płakać będą nad nim, jak się płacze nad pierworodnym. W owym dniu będzie wielki płacz w Jeruzalem, podobny do płaczu w Hadad-Rimmon na równinie […]

  Zapisy do Przedszkole „Pod Aniołam.pl” Edukacja Montessori na rok 2016/17

  Czerwiec 18th, 2016
  Aktualności

  edukacjamontessori-3

  W naszych przedszkolach dzieci mogą wyrażać swe wewnętrzne potrzeby zgodnie ze znamiennym zdaniem: POMÓŻ MI SAMEMU TO ZROBIĆ.                                                                           […]