• Ogłoszenia duszpasterskie na 5.05.2024 r. – 6 niedziela Wielkanocna

  W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu”. Słowa świętego Jana, które usłyszymy w dzisiejszym drugim czytaniu, mają nam pomóc zrozumieć, że miłość, którą Bóg nas obdarzył, nie ma…

 • Czytania na 6 niedzielę Wielkanocną – 5.05.2024 r.

  1 czytanie (Dz 10, 25-26. 34-35. 44-48) Kiedy Piotr wchodził, Korneliusz wyszedł mu na spotkanie, padł mu do stóp i oddał pokłon. Piotr podniósł go ze słowami: „Wstań, ja też jestem człowiekiem”.…

 • Ogłoszenia duszpasterskie na 28.04.2024 r. – 5 niedziela wielkanocna

  W domu mego Ojca jest mieszkań wiele – zapewnia nas dzisiaj Jezus w Ewangelii. Jego mowa skierowana do uczniów w Wieczerniku to zaproszenie do traktowania życia jako drogi, w której prawda Bożych słów stanowi podstawowy punkt odniesienia. Prośmy, aby Bóg…

 • Czytania na 5 niedzielę Wielkanocną – 28.04.2024 r.

  1 czytanie (Dz 9, 26-31) Kiedy Szaweł przybył do Jeruzalem, próbował przyłączyć się do uczniów, lecz wszyscy bali się go, nie wierząc, że jest uczniem. Dopiero Barnaba przygarnął go i zaprowadził do…

 • Katechizm płocki – 28.04.2024 r

  USTANOWIENIE SAKRAMENTU BIERZMOWANIA  1. Wiele ostatnio mówi się w naszym kraju o postawach młodzieży, o jej zachowaniach, prawidłowym ustawianiu hierarchii wartości, wyborach życiowych. Niekiedy sama młodzież już w wieku kilkunastu lat…

 • Ogłoszenia duszpasterskie na 21.04.2024 r. – 4 niedziela Wielkanocna

  Dzisiejsza liturgia słowa stawia przed nami obraz Chrystusa, Dobrego Pasterza, który oddał za nas swoje życie. Prośmy o głęboką wiarę i dar przylgnięcia do Jezusa całym naszym życiem, abyśmy podążając za Jego głosem, doszli do radości życia wiecznego. 1. We…