• Polecamy

 • Ogłoszenia duszpasterskie na 23.06.2019 r. – 12 niedziela zwykła

  Czerwiec 22nd, 2019
  Aktualności, Ogłoszenia duszpasterskie

  Jezus zadaje dzisiaj pytanie: „Za kogo Mnie uważacie?”. Odpowiedź na nie pomoże nam umocnić się w wyborze Jezusa jako naszego Pana i Zbawiciela. To Jego pragnie nasze serce. On nas nie opuści. Teraz jest czas na naszą świadomą decyzję wierności Bogu. Powiedzmy Jezusowi podczas tej Mszy św., kim On dla nas jest.   1. Z […]

  Czytania na 12 niedzielę zwykłą – 23.06.2019 r.

  Czerwiec 22nd, 2019
  Aktualności

  1 czytanie (Za 12,10-11;13,1 ) To mówi Pan: ”Na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalem wyleję Ducha pobożności. Będą patrzeć na tego, którego przebili, i boleć będą nad nim, jak się boleje nad jedynakiem, i płakać będą nad nim, jak się płacze nad pierworodnym. W owym dniu będzie wielki płacz w Jeruzalem, podobny do płaczu […]

  Ogłoszenia duszpasterskie na niedzielę 16.06.2019 r. – Uroczystość Najświętszej Trójcy

  Czerwiec 15th, 2019
  Aktualności, Ogłoszenia duszpasterskie

  Uroczystość Najświętszej Trójcy przypomina nam o wspólnocie miłości Jednego Boga w trzech Osobach. Każdy z nas jest zaproszony do bliskości z Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Budowanie jedności z innymi ludźmi i realizowanie przykazania miłości w naszej zwykłej codzienności to wyznawanie wiary w Boga Trójjedynego. Niech nasze życie będzie świadectwem miłości Boga, któremu zawierzyliśmy.   […]

  Czytania na niedzielę Najświętszej Trójcy – 16.06.2019 r.

  Czerwiec 15th, 2019
  Aktualności

  1 czytanie (Prz 8,22-31) To mówi Mądrość Boża: ”Pan mnie stworzył, swe arcydzieło, przed swymi czynami, od dawna. Od wieków jestem stworzona, od początku, zanim ziemia powstała. Jestem zrodzona, gdy jeszcze bezmiar wód nie istniał ani źródła, co wodą tryskają, i zanim góry stanęły. Poczęta jestem przed pagórkami, nim ziemię i pola uczynił, początek pyłu […]

  Ogłoszenia duszpasterskie na 9.06.2019 r. – Uroczystość Zesłania Ducha Swiętego

  Czerwiec 8th, 2019
  Aktualności, Ogłoszenia duszpasterskie

  Dzisiaj mija pięćdziesiąt dni od zmartwychwstania Jezusa. Tego dnia Maryja i Apostołowie zgromadzeni w Wieczerniku otrzymali Ducha Świętego. Wierzymy, że również i na nas, zebranych wokół ołtarza, Bóg ześle swego Ducha, który nas umocni i rozpali w nas miłość. Wołajmy z wiarą: „Przyjdź, Duchu Święty!” i pozwólmy Mu działać w naszym życiu.   1. Dzisiejsza […]