• Polecamy

 • Ogłoszenia duszpasterskie na 28.10.2018 r. – 30 niedziela zwykła

  Październik 27th, 2018
  Aktualności, Ogłoszenia duszpasterskie

  Jezusie, ulituj się nade mną! – tak woła człowiek, który wie, że tylko w Bogu jest jego ocalenie. Jeśli czujemy się samotni, nie widzimy rozwiązania naszych problemów, możemy błagać Boga, napraszać się, nalegać, aby przystanął i powiedział: „Idź, twoja wiara cię uzdrowiła”. Jezus przechodzi drogą naszego życia. Jest teraz wśród nas.   1. 01 listopada […]

  Czytania na 30 niedzielę zwykłą – 28.10.2018 r.

  Październik 27th, 2018
  Aktualności

  1 czytanie (Jr 31, 7-9) Tak mówi Pan: „Wykrzykujcie radośnie na cześć Jakuba, weselcie się pierwszym wśród narodów! Głoście, wychwalajcie i mówcie: Pan wybawił swój lud, Resztę Izraela! Oto sprowadzę ich z ziemi północnej i zgromadzę ich z krańców ziemi. Są wśród nich niewidomi i dotknięci kalectwem, kobieta brzemienna wraz z położnicą: powracają wielką gromadą. […]

  Ogłoszenia duszpasterskie na 21.10.2018 r. – 29 niedziela zwykła

  Październik 20th, 2018
  Aktualności, Ogłoszenia duszpasterskie

  W dzisiejszej antyfonie na wejście pojawia się wezwanie: „Wołam do Ciebie, bo Ty mnie, Boże, wysłuchasz”. U Boga możemy szukać pomocy i opowiadać Mu o trudnych sprawach, a także o bliskich nam osobach. Jezus zna nasze słabości i pojawiające się czasem wątpliwości, ale On nas nie odrzuca. Podczas Mszy św. wołamy z ufnością do Boga, […]

  Czytania na 29 niedzielę zwykłą – 21.10.2018 r.

  Październik 20th, 2018
  Aktualności

    1 czytanie (Iz 53, 10-11) Spodobało się Panu zmiażdżyć swojego Sługę cierpieniem. Jeśli On wyda swe życie na ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo, dni swe przedłuży, a wola Pańska spełni się przez Niego. Po udrękach swej duszy ujrzy światło i nim się nasyci. Sprawiedliwy mój Sługa usprawiedliwi wielu, ich nieprawości On sam dźwigać będzie. […]

  Ogłoszenia duszpasterskie na 28 niedzielę zwykłą – 14.10.2018 r.

  Październik 13th, 2018
  Aktualności, Ogłoszenia duszpasterskie

  1. Dzisiaj obchodzimy 18 Dzień Papieski pod hasłem „Promieniowanie ojcostwa”. W tym Dniu Papieskim nasze rozważania i działania chcemy zogniskować wokół dwóch rocznic z życia św. Jana Pawła II: 60 rocznica sakry biskupiej Karola Wojtyły i 40 rocznica wyboru na Stolicę Piotrową oraz setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Po Mszach św. będzie możliwość oddania […]