• Czytania na 33 niedzielę zwykłą – 14.11.2021 r.

  1 czytanie (Dn 12,1-3) W owych czasach wystąpi Michał, wielki książę, który jest opiekunem dzieci twojego narodu. Wtedy nastąpi okres ucisku, jakiego nie było, odkąd narody powstały, aż do chwili obecnej. W…

 • Czytania na 32 niedzielę zwykłą – 7.11.2021 r.

  1 czytanie (1 Krl 17,10-16) Prorok Eliasz poszedł do Sarepty. Kiedy wchodził do bramy tego miasta, pewna wdowa zbierała tam sobie drwa. Wiec zawołał ją i powiedział: „Daj mi, proszę, trochę wody…

 • Ogłoszenia duszpasterskie na 31.10.2021 r. – 31 niedziela zwykła

  Pytanie skierowane do Jezusa, które słyszymy dzisiaj w Ewangelii, to jedno z najważniejszych pytań, jakie kiedykolwiek zostały zadane: „Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?”. Zgromadzeni na niedzielnej liturgii, chcemy słuchać słowa…

 • Czytania na 31 niedzielę zwykłą – 31.10.2021 r.

  1 czytanie (Pwt 6,2-6) Mojżesz tak powiedział do ludu: „Będziesz się bał Pana, Boga swego, zachowując wszystkie Jego nakazy i prawa, które ja tobie rozkazuję wypełniać, tobie, twym synom i wnukom, po…

 • Czytania na 30 niedzielę zwykłą – 24.10.2021 r.

  1 czytanie (Jr 31, 7-9) Tak mówi Pan: „Wykrzykujcie radośnie na cześć Jakuba, weselcie się pierwszym wśród narodów! Głoście, wychwalajcie i mówcie: Pan wybawił swój lud, Resztę Izraela! Oto sprowadzę ich z…

 • Czytania na 29 niedzielę zwykłą – 17.10.2021 r.

  1 czytanie (Iz 53, 10-11) Spodobało się Panu zmiażdżyć swojego Sługę cierpieniem. Jeśli On wyda swe życie na ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo, dni swe przedłuży, a wola Pańska spełni się przez…