• Polecamy

 • Ogłoszenia duszpasterskie na 14 niedzielę zwykłą – 07.07.2019 r.

  Lipiec 6th, 2019
  Aktualności, Ogłoszenia duszpasterskie

    Jezus posyła swoich uczniów. Nie jest to łatwa, ani wygodna misja. Kluczowe jest jednak jej przesłanie: Przybliżyło się królestwo Boże. My również jesteśmy posłani, aby głosić tę prawdę. Nasze codzienne życie jest miejscem najtrudniejszej walki o wierność Bogu i dawania świadectwa. Podczas Mszy św. prośmy o odwagę odwracania się od grzechu i radość z […]

  Czytania na 14 niedzielę zwykłą – 07.07.2019 r.

  Lipiec 6th, 2019
  Aktualności

  1 czytanie (Iz 66,10-14c) Radujcie się wraz z Jerozolimą, weselcie się w niej wszyscy, co ją miłujecie. Cieszcie się z nią bardzo wy wszyscy, którzyście się nad nią smucili. Ażebyście ssać mogli aż do nasycenia z piersi jej pociech; ażebyście ciągnęli mleko z rozkoszą z pełnej piersi jej chwały. To bowiem mówi Pan: ”Oto skieruję […]

  Ogłoszenia duszpasterskie na 30.06.2019 r. – 13 niedziela zwykła

  Czerwiec 29th, 2019
  Aktualności, Ogłoszenia duszpasterskie

  „Ku wolności wyswobodził nas Chrystus” – przypomina nam dziś św. Paweł. Wolność to życie w prawdzie, zgodnie z Bożymi przykazaniami, w codziennej relacji z Jezusem. I o to się modlimy, kiedy przychodzimy na Mszę św. Prosimy Boga, żeby nas ochraniał przed zbłądzeniem, przed byciem niewolnikiem jakiegoś uzależnienia. Pamiętajmy o naszym życiu duchowym i trwajmy przy […]

  Czytania na 13 niedzielę zwykłą – 30.06.2019 r.

  Czerwiec 29th, 2019
  Aktualności

  1 czytanie (1 Krl 19,16b.19-21) Pan rzekł do Eliasza: ”Elizeusza, syna Szafata z Abel-Mechola, namaścisz na proroka po tobie”. Poszedł wkrótce stamtąd Eliasz i odnalazł Elizeusza, syna Szafata, orzącego wołami: dwanaście par wołów przed nim, a on przy dwunastej. Wtedy Eliasz, podszedłszy do niego, zarzucił na niego swój płaszcz. Wówczas Elizeusz zostawił woły i pobiegłszy […]

  Ogłoszenia duszpasterskie na 23.06.2019 r. – 12 niedziela zwykła

  Czerwiec 22nd, 2019
  Aktualności, Ogłoszenia duszpasterskie

  Jezus zadaje dzisiaj pytanie: „Za kogo Mnie uważacie?”. Odpowiedź na nie pomoże nam umocnić się w wyborze Jezusa jako naszego Pana i Zbawiciela. To Jego pragnie nasze serce. On nas nie opuści. Teraz jest czas na naszą świadomą decyzję wierności Bogu. Powiedzmy Jezusowi podczas tej Mszy św., kim On dla nas jest.   1. Z […]