• Polecamy

 • Czytania na 15 niedzielę zwykłą – 15.08.2018 r.

  Lipiec 14th, 2018
  Aktualności

  1 czytanie (Am 7,12-15) Amazjasz, kapłan w Betel, rzekł do Amosa: „Widzący”, idź, uciekaj sobie do ziemi Judy. I tam jedz chleb, i tam prorokuj. A w Betel więcej nie prorokuj, bo jest ono królewską świątynią i królewską budowlą. I odpowiedział Amos Amazjaszowi: „Nie jestem ja prorokiem ani nie jestem uczniem proroków, gdyż jestem pasterzem […]

  Ogłoszenia duszpasterskie na 08.07.2018 r. – 14 niedziela zwykła

  Lipiec 6th, 2018
  Aktualności, Ogłoszenia duszpasterskie

  Jezus dziwił się niedowiarstwu mieszkańców swojego rodzinnego miasta. My również przyszliśmy na spotkanie z Jezusem. Tylko czy w naszych sercach jest wiara czy powątpiewanie? A może obojętność? Chrystus przynosi nam dobrą nowinę. On naucza i uzdrawia. Nie lekceważmy Jego obecności pośród nas. 1. Msze św. w lipcu i sierpniu sprawowane są według wakacyjnego porządku. W […]

  Czytania na 14 niedzielę zwykłą – 08.07.2018 r.

  Lipiec 6th, 2018
  Aktualności

  1 czytanie (Mdr 1,13-15;2,23-24) Bóg nie uczynił śmierci i nie cieszy się ze zguby żyjących. Stworzył bowiem wszystko po to, aby było, i byty tego świata niosą zdrowie: nie ma w nich śmiercionośnego jadu ani władania Otchłani na tej ziemi. Bo sprawiedliwość nie podlega śmierci. Dla nieśmiertelności bowiem Bóg stworzył człowieka, uczynił go obrazem swej […]

  Ogłoszenia duszpasterskie na 13 niedzielę zwykłą – 01.07.2018 r.

  Czerwiec 30th, 2018
  Aktualności, Ogłoszenia duszpasterskie

  „Do nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka” – przypomina dziś Księga Mądrości. Warto o tym pamiętać, kiedy każdego dnia stajemy przed różnymi problemami, które czasem wydają się nie do pokonania. Naszym celem jest życie z Bogiem w wieczności. Jednak On nie zostawia nas samych w naszej często trudnej codzienności, tak jak nie pozostał obojętnym na udrękę kobiety […]

  Czytania na 13 niedzielę zwykłą – 01.07.2018 r.

  Czerwiec 30th, 2018
  Aktualności

  1 czytanie (Mdr 1,13-15;2,23-24) Bóg nie uczynił śmierci i nie cieszy się ze zguby żyjących. Stworzył bowiem wszystko po to, aby było, i byty tego świata niosą zdrowie: nie ma w nich śmiercionośnego jadu ani władania Otchłani na tej ziemi. Bo sprawiedliwość nie podlega śmierci. Dla nieśmiertelności bowiem Bóg stworzył człowieka, uczynił go obrazem swej […]