• Polecamy

 • Czytania na niedzielę – Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata – 25.11.2018 r.

  Listopad 24th, 2018
  Aktualności

  1 czytanie (Dn 7,13-14) Patrzyłem w nocnych widzeniach, a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego. Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie.   […]

  Ogłoszenia duszpasterskie na 18.11.2018 r. – 33 niedziela zwykła

  Listopad 17th, 2018
  Aktualności, Ogłoszenia duszpasterskie

  W śpiewie przed Ewangelią usłyszymy słowa: „Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym”. Wyznaczamy sobie w życiu różne cele, czekamy na konkretne wydarzenia. Nie możemy jednak zapominać o zapowiedzi powtórnego przyjścia Chrystusa, kiedy to nastąpi koniec tego świata. Wyrazem naszego czuwania w oczekiwaniu na ten dzień jest życie w […]

  Czytania na 33 niedzielę zwykłą – 18.11.2018 r.

  Listopad 17th, 2018
  Aktualności

  1 czytanie (Dn 12,1-3) W owych czasach wystąpi Michał, wielki książę, który jest opiekunem dzieci twojego narodu. Wtedy nastąpi okres ucisku, jakiego nie było, odkąd narody powstały, aż do chwili obecnej. W tym czasie naród twój dostąpi zbawienia, każdy, kto się okaże zapisany w księdze. Wielu zaś, co posnęli w prochu ziemi, zbudzi się: jedni […]

  Ogłoszenia duszpasterskie na 11.11.2018 r. – 32 niedziela zwykła

  Listopad 10th, 2018
  Aktualności, Ogłoszenia duszpasterskie

  Czytania na dzisiejszą niedzielę zachęcają nas, abyśmy ofiarowali Bogu to, co jest naszym niedostatkiem i biedą. Wbrew pozorom oddanie Bogu swojej nędzy może być dla nas trudne. Być ubogim w duchu to zobaczyć, że nie zaszczytna pozycja w społeczeństwie, czy drogie ubrania i gadżety stanowią prawdę o nas. Podczas Mszy św. możemy stanąć w prawdzie […]

  Czytania na 32 niedzielę zwykła – 11.11.2018 r.

  Listopad 10th, 2018
  Aktualności

  1 czytanie (1 Krl 17,10-16) Prorok Eliasz poszedł do Sarepty. Kiedy wchodził do bramy tego miasta, pewna wdowa zbierała tam sobie drwa. Wiec zawołał ją i powiedział: „Daj mi, proszę, trochę wody w naczyniu, abym się napił”. Ona zaś zaraz poszła, aby jej nabrać, ale zawołał na nią i rzekł: „Weź, proszę, dla mnie i […]