Browsing Category

Ogłoszenia duszpasterskie

Ogłoszenia duszpasterskie na 20.09.2020 r. – 25 niedziela zwykła

Zostaliśmy zaproszeni do winnicy Bożej – Kościoła. Przez swoją pracę, życie rodzinne, życie społeczne mamy wypełniać powołanie chrześcijańskie. Każdy czas i każda praca ma nas zbliżać do Chrystusa, by otrzymać zapłatę od Boga. Dzisiaj wzywa nas Bóg, byśmy przemyśleli…

Ogłoszenia duszpasterskie na 13.09.2020 r. – 24 niedziela zwykła

Przychodzimy do Boga,  by wychwalać Go,  dziękować Mu i prosić o przebaczenie. Bóg hojnie obdarza nas przebaczeniem, gdyż posłał swe go Syna, by zmazał dług naszych win. Otrzymując darowanie sami musimy przebaczać naszym bliźnim i do tego wzywa nas…

Ogłoszenia duszpasterskie na 06.09.2020 r. – 23 niedziela zwykła

Zgromadzeni, by święcić radosną Paschę niedzielną jesteśmy świadomi, że pośród nas obecny jest Pan, który przyrzekł swoją obecność tam gdzie zbierają się ludzie, by wielbić Boga i zanosić do Niego swoją modlitwę. I my, zgromadzeni w tej świątyni, świadomi…

Ogłoszenia duszpasterskie na 30.08.2020 r. – 22 niedziela zwykła

Jesteśmy zgromadzeni na Eucharystii, aby sławić zwycięstwo Chrystusa, aby uczestniczyć w Jego krzyżu, przez który przychodzi życie i zbawienie. Dla chrześcijanina nie ma innej drogi, jak iść za Chrystusem, który nas zbawił przez swe uniżenie, śmierć i zmartwychwstanie. Nasza…

Ogłoszenia duszpasterskie na 23.08.2020 r. – 21 niedziela zwykła

Chrystus jest pełnią Bożego Objawienia, to On posiada klucze, które otwierają przed nami tajemnice życia, przebaczenia, zbawienia. Włączeni do Kościoła przez wiarę i chrzest, mamy dostęp do Chrystusa i Bożych tajemnic. Niech nasz czynny udział w Eucharystii otwiera przed…

Ogłoszenia duszpasterskie na 16.08.2020 – 20 niedziela zwykła

Należymy do Kościoła — powszechnej rodziny zbawionych. Kościół najpełniej objawia się, gdy zgromadzeni na Eucharystii jednym sercem wyznają wiarę i uwielbiają Boga. Nasze dzisiejsze zgromadzenie wokół Chrystusa niech uświadomi nam łączność ze wszystkimi ludźmi na całej ziemi, którzy podobnie…

Ogłoszenia duszpasterskie na 9.08.2020 r. – 19 niedziela zwykła

Na niedzielnej Eucharystii spotykamy się z Bogiem przez sakramentalne uobecnienie ofiary Jezusa Chrystusa. Wśród burz i niepokojów współczesnego życia potrzeba nam chwili ciszy, modlitwy i refleksji. Niech więc Eucharystia będzie dla nas oddechem wiary i pomocą do bezpośredniego kontaktu…

Ogłoszenia duszpasterskie na 05.07.2020 r. – 14 niedziela zwykła

Chrystus przyszedł pokorny i cichy, a Jego uniżenie przynosi pokój utrudzonym ludzkim sercom. Sprawując Najświętszą Ofiarę, uobecniamy dzieło Chrystusa, który i dzisiaj ukazuje nam źródło prawdziwego zwycięstwa przez swe pokorne wyniszczenie w znaku Chleba. 1.  W lipcu i sierpniu…

Ogłoszenia duszpasterskie na 21.06.2020 r. – 12 niedziela zwykła

Chrystus przyjął cierpienie, prześladowanie i śmierć, ale zwyciężył i zmartwychwstał. Dzieje Kościoła toczą się także wśród trudów, prześladowań i cierpienia, ale to także jest drogą do zwycięstwa i chwały. My również nieraz doznajemy cierpień z powodu wyznawanej wiary. Chrystus…

Ogłoszenia duszpasterskie na 14.06.2020 r. – 11 niedziela zwykła

Przez Krew Chrystusa Bóg zawarł z ludźmi Nowe Przymierze i ustanowił Nowy Lud Boży — Kościół. Do Kościoła wchodzimy przez wiarę zbudowaną na fundamencie apostołów. Nasza niedzielna Eucharystia ma być znakiem tego Nowego Przymierza, bo gromadzimy się jako Lud…