All Posts By

robert

Rodziny dzień dziecka „Dzieci dzieciom”

4 czerwca 2023 r. – Szczecin Osów  po Mszy św. dla dzieci na placu przykościelnym zaprasza Fundacja Wspierania Inicjatywy „Ad melius” w Szczecinie   W programie: integracyjne warsztaty manualne – malowanie aniołów z masy solnej; pokaz iluzji i żonglerki;…

Czytania na Niedzielę Zesłania Ducha Świętego – 28.5.2023 r.

1 czytanie (Dz 2, 1-11) Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też jakby…

Katechizm płocki – 28.5.2023 r.

ZMARTWYCHWSTANIE CHRYSTUSA 1. Jest taki wyjątkowy poranek, kiedy mimo dnia wolnego ludzie zrywają się wcześnie z łóżek i biegną do kościoła. Biegną, by zobaczyć pusty grób, w którym złożono Jezusa, by usłyszeć, że On zmartwychwstał. Ta nieprawdopodobna wieść, bardziej…

Czytania na Niedzielę Wniebowstąpienia Pańskiego – 21.05.2023 r.

1 czytanie (Dz 1, 1-11) Pierwszą książkę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i nauczał od początku aż do dnia, w którym udzielił przez Ducha Świętego poleceń Apostołom, których sobie wybrał, a potem został wzięty do nieba. Im też…

Katechizm płocki – 21.05.2023 r.

ZNAKI CZASU  1. Współczesny świat pełen jest różnego rodzaju znaków. Towarzyszą nam one również w życiu codziennym. Dla kierowcy bardzo ważne są znaki drogowe – dzięki nim może bezpiecznie podróżować. Dla człowieka wędrującego po górach znakiem nadciągającej burzy są…

Intencje modlitewne Żywego Różańca na maj br.

Intencje modlitewne – maj   I RŻR –  O powrót pokoju na Ukrainie, aby Pan pokrzepił serca narodu ukraińskiego w obecnej dramatycznej sytuacji. – Msza św. 9 maja , godz. 900 II RŻR – O rozwój kultu maryjnego w…

Czytania n 6 niedzielę Wielkanocną – 14.5.2023 r.

1 czytanie (Dz 8, 5-8. 14-17) Filip przybył do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. Tłumy słuchały z uwagą i skupieniem słów Filipa, ponieważ widziały znaki, które czynił. Z wielu bowiem opętanych wychodziły z wielkim krzykiem duchy nieczyste, wielu też…