Życzenia Wielkanocne

Alleluja, Alleluja, Alleluja!

wigilia

Wszystkim Wam, Siostry i Bracia życzymy,
by łaska Boża nieustannie pomnażała wiarę w waszych sercach.
Przyjmujmy na modlitwie jej działanie, abyśmy – podobni do Świętych Jana i Piotra – potrafili przejść od pustego grobu, który widzą nasze oczy, do wiary w sercach, zrodzonej z osobistego spotkania ze Zmartwychwstałym Panem, który „był umarły, a oto jest żyjący na wieki wieków”.
Życzymy wszystkim, abyśmy z głęboką wiarą i ufnością otwierali serca dla Chrystusa Zmartwychwstałego, który ma moc uwalniać nas od grzechów, wątpliwości, lęków i wszelkich obaw o przyszłość.

Ks. Robert, proboszcz

Ks. Zbigniew

 

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 2016 r.