Intencje modlitewne Żywego Różańca na lipiec-sierpień br.

Intencje modlitewne – lipiec i sierpień

I RŻR – W intencji ludzi młodych, którzy przygotowują się do małżeństwa, aby wzrastali w miłości z wielkodusznością, wiernością i cierpliwością.

II RŻR -O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne dla naszej diecezji w sposób szczególny  z naszej wspólnoty parafialnej.

III RŻR – pogłębione przygotowanie naszych serc do uroczystości beatyfikację Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia, oraz o obfite i trwałe owoce duchowe i społeczne tej beatyfikacji dla Narodu i Kościoła.

IV RŻR – O rozwój kultu do Serca Jezusowego w naszej parafii.