Zapisy do Przedszkole „Pod Aniołam.pl” Edukacja Montessori na rok 2016/17

2

W naszych przedszkolach dzieci

mogą wyrażać swe wewnętrzne potrzeby

zgodnie ze znamiennym zdaniem:

POMÓŻ MI SAMEMU TO ZROBIĆ.

                                                                                 M. Montessori, Kinder sind anders, s. 201

edukacjamontessori-2

Pierwsze w Szczecinie Przedszkole Montessori wychowujące dzieci w duchu rodzinnych wartości katolickich

 

KDR niebieska

Ogólne informacje o warunkach przyjęcia do naszego przedszkola:

 • wiek dzieci: 2-5 lat
 • dzieci potrafią sygnalizować korzystanie z toalety;
 • rodzice przyjmują zasady edukacji Montessori realizowane w naszym Przedszkolu;
 • rodzice akceptują, że dzieci wychowywane są w duchu wartości katolickich;
 • ilość miejsc ograniczona, co pozwala w praktyce na indywidualne podejście do wychowania dziecka;
 • program edukacyjny i wychowawczy oparty jest na podstawie programowej Ministerstwa Edukacji Narodowej i zawiera się w pomocach rozwojowych, które nadają indywidualne tempo uczenia się.

 

Opłaty

 • 750 zł czesne miesięczne;
 • 200 zł wyżywienie (śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek);
 • 300 zł jednorazowa wpłata przy zapisie dziecka odliczana od pierwszej raty czesnego. W przypadku rezygnacji jednorazowa wpłata jest bezzwrotna;
 • 5% zniżki od czesnego miesięcznego dla dziecka posiadającego Kartę Dużej Rodziny.

W opłaty wliczone jest

 • całodzienna opieka pedagogiczna nad dzieckiem w godz. 7.30 do 16.30
 • zajęcia dydaktyczne prowadzone metodą Montessori;
 • religia i wychowanie w wartościach chrześcijańskich;
 • język angielski;
 • zajęcia umuzykalniające;
 • zajęcia twórczo – plastyczne;
 • zajęcia ruchowo – rytmiczne;
 • zajęcia logopedyczne;
 • w przypadku nieobecności dziecka istnieje możliwość odliczenia kwoty za wyżywienie w wysokości 9 zł dziennie – z dniem następnym od zgłoszenia;

 

Zapisy:

 • telefonicznie: 883 065 354
 • Spotkanie indywidualne po uzgodnieniu terminu, tel.: 883 065 354

 

Adres: Miodowa 36 A, Szczecin (Wejście od ul. Kwiatów Polskich)

Przedszkole jest wpisane do ewidencji niepublicznych placówek oświaty w Szczecin pod nr WOś-V.4430.646.2014.  /Urząd Miasta w Szczecinie/

 

 www.podaniołami.pl