• Polecamy

 • Czytania na 18 niedzielę zwykłą, Święto Przemienienia Pańskiego – 06.08.2017 r.

  Sierpień 5th, 2017
  Aktualności

  1 czytanie (Dn 7,9-10.13-14) Patrzałem, aż postawiono trony, a Przedwieczny zajął miejsce. Szata Jego była biała jak śnieg, a włosy Jego głowy jakby z czystej wełny. Tron Jego był z ognistych płomieni, jego koła – płonący ogień. Strumień ognia się rozlewał i wypływał od Niego. Tysiąc tysięcy służyło Mu, a dziesięć tysięcy po dziesięć tysięcy […]

  Ogłoszenia duszpasterskie na 30.07.2017 r. – 17 niedziela zwykła

  Lipiec 29th, 2017
  Aktualności, Ogłoszenia duszpasterskie

  Jezus, mówiąc o królestwie niebieskim, przytacza przykład człowieka, który sprzedał wszystko, co miał, aby kupić rolę, na której znalazł ukryty skarb. Ktoś, kto poznaje Boga i rzeczywiście chce dla Niego żyć, inwestuje wszystko, co ma, aby być jak najbliżej Niego. I nie jest tu mowa o pieniądzach. Każdy z nas otrzymał różne dary, a przede […]

  Czytania na 17 niedzielę zwykłą – 30.07.2017 r.

  Lipiec 29th, 2017
  Aktualności

  1 czytanie (1 Krl 3,5.7-12) W Gibeonie ukazał się Pan Salomonowi w nocy, we śnie. Wtedy rzekł Bóg: Proś o to, co mam ci dać. Teraz więc, o Panie, Boże mój, Tyś ustanowił królem Twego sługę w miejsce Dawida, mego ojca, a ja jestem bardzo młody. Brak mi doświadczenia! Ponadto Twój sługa jest pośród Twego […]

  Ogłoszenia duszpasterskie na 23.07.2017 r. – 16 niedziela zwykła

  Lipiec 22nd, 2017
  Aktualności, Ogłoszenia duszpasterskie

  Bóg zasiał w nas dobre ziarno. Tymczasem niejednokrotnie zamiast pielęgnować powierzone nam dobro, pozwalamy dojść do głosu temu, co nas odciąga od Pana Boga. Jednak nie jesteśmy sami. Św. Paweł mówi: „Duch Święty przychodzi z pomocą naszej słabości”. Do Niego możemy zwracać się w trudnych dla nas chwilach, kiedy widzimy, że zło, smutek, czy czarne […]

  Czytania na 16 niedzielę zwykłą – 23.07.2017 r.

  Lipiec 22nd, 2017
  Aktualności

  1 czytanie (Mdr 12,13.16-19) Panie, nie ma oprócz Ciebie boga, co ma pieczę nad wszystkim, abyś miał dowodzić, że nie sądzisz niesprawiedliwie, Podstawą Twojej sprawiedliwości jest Twoja potęga, wszechwładza Twa sprawia, że wszystko oszczędzasz. Moc swą przejawiasz, gdy się nie wierzy w pełnię Twej potęgi, i karzesz zuchwalstwo świadomych. Potęgą władasz, a sądzisz łagodnie i […]