• Polecamy

 • Czytania na 4 niedzielę wielkanocną – 26.04.2015 r.

  Kwiecień 25th, 2015
  Aktualności

  2904-katarzyna

  I czytanie (Dz 4,8-12) Piotr napełniony Duchem Świętym powiedział: Przełożeni ludu i starsi! Jeżeli przesłuchujecie nas dzisiaj w sprawie dobrodziejstwa, dzięki któremu chory człowiek uzyskał zdrowie, to niech będzie wiadomo wam wszystkim i całemu ludowi Izraela, że w imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka – którego ukrzyżowaliście, a którego Bóg wskrzesił z martwych – że przez Niego […]

  Ogłoszenia duszpasterskie na 19.04.2015 r. – 3 niedziela wielkanocna

  Kwiecień 18th, 2015
  Aktualności, Ogłoszenia duszpasterskie

  Dzisiaj obchodzimy w Kościele Niedzielę Biblijną, która przypominam nam, jak ważna jest lektura Pisma Świętego dla naszej wiary. Dzisiejsza Ewangelia mówi o tym, jak Jezus ukazuje się uczniom i wyjaśnia im słowa Pisma. Również my, spotykając się wokół ołtarza, usłyszymy słowa, które kieruje do nas żywy i obecny Bóg. 1.      W czwartek, 23 kwietnia obchodzić […]

  Czytania na 3 niedzielę wielkanocną – 19.04.2015 r.

  Kwiecień 18th, 2015
  Aktualności

  I czytanie (Dz 3,13-15.17-19) Bóg naszych ojców, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, wsławił Sługę swego, Jezusa, wy jednak wydaliście Go i zaparliście się Go przed Piłatem, gdy postanowił Go uwolnić. Zaparliście się Świętego i Sprawiedliwego, a wyprosiliście ułaskawienie dla zabójcy. Zabiliście Dawcę życia, ale Bóg wskrzesił Go z martwych, czego my jesteśmy świadkami. Lecz teraz […]

  Ogłoszenia duszpasterskie na 12.04.2015 r. – 2 niedzielę wielkanocną, czyli Niedzielę Miłosierdzia Bożego

  Kwiecień 11th, 2015
  Aktualności, Ogłoszenia duszpasterskie

  Jezus mówi do nas tak jak niegdyś do Apostołów: „Pokój wam!”. Zmartwychwstały Chrystus nie zostawia nas samych. Przypomina nam o tym obchodzona dzisiaj w Kościele Niedziela Miłosierdzia Bożego. Miłosierny Jezus przygarniający nas do siebie, odpuszczający nam nasze grzechy, obdarza nas pokojem. Umacnia naszą wiarę, abyśmy mogli powiedzieć za św. Tomaszem: „Pan mój i Bóg mój”. […]

  Czytania na 2 niedzielę wielkanocną, czyli Miłosierdzia Bożego – 12.04.2015 r.

  Kwiecień 11th, 2015
  Aktualności

  I czytanie (Dz 4,32-35) Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wszyscy oni mieli wielką łaskę. Nikt z nich nie cierpiał niedostatku, bo właściciele pól albo domów sprzedawali je i przynosili pieniądze /uzyskane/ […]