Browsing Category

Aktualności

Ogłoszenia duszpasterskie na 17.09.2023 r. – 24 niedziela zwykła

Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie?”. To pytanie, postawione niegdyś przez Piotra, nigdy nie straciło na aktualności. Tym bardziej aktualna jest odpowiedź Jezusa: przebaczać trzeba zawsze i bez stawiania warunków. Prośmy, by miłość Boga…

Czytania na 24 niedzielę zwykłą – 17.09.2023 r.

1 czytanie (Syr 27, 30 – 28, 7) Złość i gniew są obrzydliwościami, których trzyma się grzesznik. Tego, kto się mści, spotka pomsta od Pana, On grzechy jego dokładnie zachowa w pamięci. Odpuść przewinę bliźniemu, a wówczas, gdy błagać będziesz,…

Katechizm płocki – 17.09.2023 r.

BISKUP  1. W zwyczajny rytm życia każdej parafii wpisuje się co pewien czas posługa biskupa. Przeprowadza w niej wizytację kanoniczną, udziela sakramentu bierzmowania, konsekruje kościół czy kaplicę. Obecność biskupa w parafii uświadamia wiernym, że są cząstką Kościoła diecezjalnego, powierzoną…

Ogłoszenia duszpasterskie na 10.09.2023 r. – 23 niedziela zwykła

Uporządkowane relacje we wspólnocie Kościoła to wielkie pragnienie Chrystusa. Dlatego upomnienie braterskie, do którego wzywa On nas w dzisiejszej Ewangelii, jest nieodłączne od modlitwy. „Jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od…

Czytania na 23 niedzielę zwykłą – 10.09.2023 r.

1 czytanie (Ez 33, 7-9) Tak mówi Pan: „Ciebie, o synu człowieczy, wyznaczyłem na stróża domu Izraela po to, byś słysząc z mych ust napomnienia, przestrzegał ich w moim imieniu. Jeśli do występnego powiem: Występny musi umrzeć – a ty…

Katechizm płocki – 10.9.2023 r.

KOŚCIÓŁ JEST HIERARCHICZNY 1. W mediach pojawia się wiele doniesień i informacji na temat hierarchii i hierarchów Kościoła. Niektóre z nich są nieścisłe, lub wręcz mijają się z prawdą, inne podają w wątpliwość potrzebę istnienia hierarchii. Wobec takich postaw…

Ogłoszenia duszpasterskie na 3.9.2023 r. – 22 niedziela zwykła

Zgromadziliśmy się, aby sławić zwycięstwo Chrystusa, aby uczestniczyć w Jego krzyżu, przez który przychodzi życie i zbawienie. Dla chrześcijanina nie ma innej drogi, jak iść za Chrystusem, który nas zbawił przez swe uniżenie, śmierć i zmartwychwstanie. Nasza obecność na…

Intencje modlitewne Żywego Różańca na wrzesień br.

Intencje modlitewne – wrzesień I RŻR – Za ludzi, którzy żyją na marginesie społeczeństwa, a nawet w nieludzkich warunkach, by nie zostali zapomniani przez instytucje i nigdy nie byli traktowani jako mniej wartościowi.  (Msza św. 16.09, godz. 1800); II…

Czytania na 22 niedzielę zwykłą – 3.9.2023 r.

1 czytanie (Jr 20, 7-9) Uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się uwieść; ujarzmiłeś mnie i przemogłeś. Stałem się codziennym pośmiewiskiem, wszyscy mi urągają. Albowiem ilekroć mam zabierać głos, muszę obwieszczać: „Gwałt i ruina!» Tak, słowo Pańskie stało się dla…