• Polecamy

 • Aktualności

  Ogłoszenia duszpasterskie na 21.10.2018 r. – 29 niedziela zwykła

  Październik 20th, 2018
  Aktualności, Ogłoszenia duszpasterskie

  W dzisiejszej antyfonie na wejście pojawia się wezwanie: „Wołam do Ciebie, bo Ty mnie, Boże, wysłuchasz”. U Boga możemy szukać pomocy i opowiadać Mu o trudnych sprawach, a także o bliskich nam osobach. Jezus zna nasze słabości i pojawiające się czasem wątpliwości, ale On nas nie odrzuca. Podczas Mszy św. wołamy z ufnością do Boga, […]

  Czytania na 29 niedzielę zwykłą – 21.10.2018 r.

  Październik 20th, 2018
  Aktualności

    1 czytanie (Iz 53, 10-11) Spodobało się Panu zmiażdżyć swojego Sługę cierpieniem. Jeśli On wyda swe życie na ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo, dni swe przedłuży, a wola Pańska spełni się przez Niego. Po udrękach swej duszy ujrzy światło i nim się nasyci. Sprawiedliwy mój Sługa usprawiedliwi wielu, ich nieprawości On sam dźwigać będzie. […]

  Fundacja głosów organowych do kościoła pw. Siedmiu Boleści NMP w Szczecinie Osów

  Październik 13th, 2018
  Aktualności

    Istnieje kolejna możliwość wsparcia zakupu organów do kościoła. Mianowicie można ufundować konkretny głos, według poniższej listy. Planowane organy do naszego kościoła będą miały 25 głosów. Wartość jednego głosu to 4000 zł. Jeżeli ktoś chciałby ufundować konkretny głos w organach to proszę zgłosić się bezpośrednio do ks. Roberta, proboszcza. Kwestie szczegółowe, jak wybór głosu czy rozłożenie […]

  Ogłoszenia duszpasterskie na 28 niedzielę zwykłą – 14.10.2018 r.

  Październik 13th, 2018
  Aktualności, Ogłoszenia duszpasterskie

  1. Dzisiaj obchodzimy 18 Dzień Papieski pod hasłem „Promieniowanie ojcostwa”. W tym Dniu Papieskim nasze rozważania i działania chcemy zogniskować wokół dwóch rocznic z życia św. Jana Pawła II: 60 rocznica sakry biskupiej Karola Wojtyły i 40 rocznica wyboru na Stolicę Piotrową oraz setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Po Mszach św. będzie możliwość oddania […]

  Czytania na 28 niedzielę zwykłą – 14.10.2018 r.

  Październik 13th, 2018
  Aktualności

  1 czytanie (Mdr 7, 7-11) Modliłem się i dano mi zrozumienie, przyzywałem, i przyszedł mi z pomocą duch Mądrości. Oceniłem ją wyżej nad berła i trony i w zestawieniu z nią za nic uznałem bogactwa. Nie zrównałem z nią drogich kamieni, bo wszystko złoto wobec niej jest garścią piasku, a srebro przy niej będzie poczytane […]