Browsing Category

Aktualności

Ogłoszenia duszpasterskie na 29.1.2023 r. – 5 niedziela zwykła

Bóg stworzył nas dla siebie i niespokojne jest nasze serce, dopóki nie spocznie w Nim. Jezus zna pragnienia naszych serc, dlatego proponuje nam wejście na drogę ośmiu błogosławieństw. Wzbudźmy w sobie pragnienie życia ich duchem, abyśmy, szukając woli Boga…

Czytania na 4 niedzielę zwykłą – 29.1.2023 r.

1 czytanie (So 2, 3; 3, 12-13) Szukajcie Pana, wszyscy pokorni ziemi, którzy wypełniacie Jego nakazy; szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory, może się ukryjecie w dzień gniewu Pańskiego. Zostawię pośród ciebie lud pokorny i biedny, a szukać będą schronienia w imieniu…

Katechizm Płocki – 29.1.2023 r.

Katecheza 45 – IV Niedziela Roku (29.01.2023) OBJAWIENIE PAŃSKIE 1. Obchodzona każdego roku 6 stycznia uroczystość Objawienia Pańskiego, zwana w polskiej tradycji ludowej świętem Trzech Króli, jest najstarszym – obok Wielkanocy – świętem kościelnym.  2. „Objawienie – uczy nas…

Wizyta duszpasterska (kolęda) – 2023 r.

Kolęda od poniedziałku do piątku rozpoczynać się będzie o godz. 1630, a w sobotę o 1400.  W bieżącym roku, wizyta duszpasterska będzie miała tradycyjną formułę, czyli dzień prędzej kolędę zapowiadać będą ministranci.…

Ogłoszenia duszpasterskie na 22.1.2023 r. – 3 niedziela zwykła

Dzisiejsza Ewangelia ukazuje początek publicznej działalności Jezusa. Zbawiciel dociera ze swoim słowem na ziemię pogan, wypełniając obietnice Boże zawarte w Księdze Izajasza. Słowo Boga jest zawsze żywe i skuteczne, a zawarte w nim obietnice – pewne. U progu tej…

Czytania na 3 niedzielę zwykłą – 22.1.2023 r.

1 czytanie (Iz 8, 23b – 9, 3) W dawniejszych czasach upokorzył Pan krainę Zabulona i krainę Neftalego, za to w przyszłości chwałą okryje drogę do morza, wiodącą przez Jordan, krainę pogańską. Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad…

Katechizm płocki – 22.01.2023 r.

Katecheza 44 – III Niedziela Roku BOŻE MACIERZYŃSTWO MARYI 1. „Matka Boża”, czy też „Bogarodzica” lub „Bogurodzica”, to najbardziej zaszczytny tytuł, jakim Kościół obdarzył Najświętszą Maryję Pannę. Według zachowanych świadectw Maryja została nazwana Bożą Rodzicielką już w III wieku…

Ogłoszenia duszpasterskie na 15.1.2023 r. – 2 niedziela zwykła

Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata – mówi dzisiaj w Ewangelii Jan Chrzciciel, rozpoznając w Jezusie Mesjasza, Syna Bożego. Również my, zgromadzeni na Eucharystii, pragniemy rozpoznać Pana, który wkracza w codzienność naszego życia. Świadomi, że tylko On jest…

Czytania na 2 niedzielę zwykłą – 15.1.2023 r.

1 czytanie (Iz 49, 3. 5-6) Pan rzekł do mnie: „Ty jesteś sługą moim, Izraelu, w tobie się rozsławię”. Wsławiłem się w oczach Pana, Bóg mój stał się moją siłą. A teraz przemówił Pan, który mnie ukształtował od urodzenia na…