Browsing Category

Aktualności

Ogłoszenia na 25.02.2024 r. – 2 niedziela Wielkiego Postu

W dzisiejszej Ewangelii Jezus zabiera swoich uczniów na górę i przemienia się wobec nich. Doświadczenie Bożej chwały, które dane jest Piotrowi, Jakubowi i Janowi, ma ich umocnić na drodze naśladowania Mistrza i konfrontacji ze skandalem krzyża. Niech spotkanie z Chrystusem w trakcie Eucharystii ożywia naszą wiarę i daje nam nadzieję…

Czytania na 2 niedzielę Wielkiego Postu – 25.02.2024 r.

1 czytanie (Rdz 22,1-2.9-13.15-18) Bóg wystawił Abrahama na próbę. Rzekł do niego: „Abrahamie!” A gdy on odpowiedział: „Oto jestem”, powiedział: „Weź twego syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze na jednym z…

Katechizm płocki – 25.02.2024 r.

NADZIEJA NOWEGO NIEBA I NOWEJ ZIEMI  1. Człowiekowi wszystkich czasów towarzyszyło zawsze pragnienie zbudowania lepszego świata. Tęsknota za życiem w pokoju, sprawiedliwości i dobrobycie zakodowana jest głęboko w ludzkiej naturze. Do tej tęsknoty nawiązywały w ciągu dziejów ludzkości różne…

Prosimy o 1,5% na potrzeby naszego zabytkowego kościoła

Co zrobić, aby przekazać 1,5% swojego podatku na potrzeby naszej Wspólnoty Parafialnej? Jeśli jesteś emerytem lub rencistom, którzy nie rozliczają się samodzielnie wystarczy wypełnić odpowiednie rubryki w oświadczeniu o przekazaniu 1,5% podatku organizacji pożytku publicznego, którego formularze (PIT-OP) dostępne…

Ogłoszenia duszpasterskie na 18.2.2024 r. – 1 niedziela Wielkiego Postu

Droga Wielkiego Postu wiedzie przez umartwienie i pokutę ku radości nowego życia w Chrystusie. Bóg po raz kolejny daje nam szansę i pragnie dokonać w nas odnowy. Prośmy, aby czas przygotowania do ponownego przeżycia tajemnic paschalnych nie został przez nas zmarnowany i obudził w nas świadomość przynależności do Chrystusa. 1. Nabożeństwa…

Czytania na 1 niedzielę Wielkiego Postu – 18.02.204 r.

1 czytanie (Rdz 9,8-15) Tak rzekł Bóg do Noego i do jego synów: „Oto Ja zawieram przymierze z wami i z waszym potomstwem, które po was będzie; z wszelką istotą żywą, która jest z wami: z ptactwem, ze zwierzętami domowymi…

Katechizm płocki – 18.02.204 r.

PARUZJA  1. Od wieków ludzie zadają sobie pytanie, czy i kiedy nastąpi koniec świata. Wielokrotnie już wskazywano konkretne daty tego wydarzenia. Żadne jednak z tych przewidywań dotychczas się nie spełniło i spełnić się nie może, gdyż oparte są one…

Ogłoszenia duszpasterskie na 11.02.2024 r. – 6 niedziela zwykła

W Ewangelii Chrystus spotyka trędowatego, który prosi Go o interwencję. „Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: »Chcę, bądź oczyszczony«”. Jego odpowiedź jest pełna czułości i zdecydowania. Przeżywając dziś Światowy Dzień Chorego, prośmy, aby Bóg uzdolnił nas do przychodzenia z pomocą wszystkim chorym i cierpiącym.…

Czytania na 5 niedzielę zwykłą – 11.02.2024 r.

1 czytanie (Kpł 13, 1-2. 45-46) Tak powiedział Pan do Mojżesza i Aarona: „Jeżeli u kogoś na skórze ciała pojawi się nabrzmienie albo wysypka, albo biała plama, która na skórze jego ciała jest oznaką trądu, to przyprowadzą go do kapłana…