• Polecamy

 • Aktualności

  Czytania na 17 niedzielę zwykłą – 30.07.2017 r.

  Lipiec 29th, 2017
  Aktualności

  1 czytanie (1 Krl 3,5.7-12) W Gibeonie ukazał się Pan Salomonowi w nocy, we śnie. Wtedy rzekł Bóg: Proś o to, co mam ci dać. Teraz więc, o Panie, Boże mój, Tyś ustanowił królem Twego sługę w miejsce Dawida, mego ojca, a ja jestem bardzo młody. Brak mi doświadczenia! Ponadto Twój sługa jest pośród Twego […]

  Ogłoszenia duszpasterskie na 23.07.2017 r. – 16 niedziela zwykła

  Lipiec 22nd, 2017
  Aktualności, Ogłoszenia duszpasterskie

  Bóg zasiał w nas dobre ziarno. Tymczasem niejednokrotnie zamiast pielęgnować powierzone nam dobro, pozwalamy dojść do głosu temu, co nas odciąga od Pana Boga. Jednak nie jesteśmy sami. Św. Paweł mówi: „Duch Święty przychodzi z pomocą naszej słabości”. Do Niego możemy zwracać się w trudnych dla nas chwilach, kiedy widzimy, że zło, smutek, czy czarne […]

  Czytania na 16 niedzielę zwykłą – 23.07.2017 r.

  Lipiec 22nd, 2017
  Aktualności

  1 czytanie (Mdr 12,13.16-19) Panie, nie ma oprócz Ciebie boga, co ma pieczę nad wszystkim, abyś miał dowodzić, że nie sądzisz niesprawiedliwie, Podstawą Twojej sprawiedliwości jest Twoja potęga, wszechwładza Twa sprawia, że wszystko oszczędzasz. Moc swą przejawiasz, gdy się nie wierzy w pełnię Twej potęgi, i karzesz zuchwalstwo świadomych. Potęgą władasz, a sądzisz łagodnie i […]

  Ogłoszenia duszpasterskie na 16.07.2017 r. – 15 niedziela zwykła

  Lipiec 15th, 2017
  Aktualności

  Podczas każdej Mszy św. czytamy słowo Boże. Dzisiaj usłyszymy porównanie tego słowa do ziarna, które może wydać plon. Może, ponieważ to zależy od tego, na jaki grunt padnie. Czy moje serce jest glebą żyzną, żeby ziarno mogło w nim wydać plon stokrotny, sześćdziesięciokrotny, czy też trzydziestokrotny? Jeśli moje serce jest niestałe lub wiele rzeczy je […]

  Czytania na 15 niedzielę zwykłą – 16.07.2017 r.

  Lipiec 15th, 2017
  Aktualności

  1 czytanie (Iz 55,10-11) Zaiste, podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do Mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, […]