• Polecamy

 • Aktualności

  Czytanie na 18 niedzielę zwykłą – 4.08.2019 r.

  Sierpień 3rd, 2019
  Aktualności

  1 czytanie (Koh 1, 2; 2, 21-23) Marność nad marnościami, powiada Kohelet, marność nad marnościami – wszystko jest marnością. Jest nieraz człowiek, który w swej pracy odznacza się mądrością, wiedzą i dzielnością, a udział swój musi on oddać człowiekowi, który nie włożył w nią trudu. To także jest marność i wielkie zło. Cóż bowiem ma […]

  Ogłoszenia duszpasterskie na 28.07.2019 r. – 17 niedziela zwykła

  Lipiec 27th, 2019
  Aktualności, Ogłoszenia duszpasterskie

  Uczniowie proszą Jezusa: „Panie, naucz nas modlić się”. Jezus uczy ich nazywać Boga Ojcem i wyjaśnia, że Bóg chce dobra swoich dzieci. Troszczy się o nasz byt oraz udziela nam Ducha Świętego. Wsłuchajmy się w tę piękną lekcję Jezusa o miłości naszego Ojca w niebie, do którego zawsze i w każdej sprawie możemy się zwracać. […]

  Czytania na 17 niedzielę zwykłą – 28.07.2019 r.

  Lipiec 27th, 2019
  Aktualności

  1 czytanie (Rdz 18, 20-32) Bóg rzekł do Abrahama: „Głośno się rozlega skarga na Sodomę i Gomorę, bo występki ich mieszkańców są bardzo ciężkie. Chcę więc zstąpić i zobaczyć, czy postępują tak, jak głosi oskarżenie, które do Mnie doszło, czy nie; dowiem się”. Wtedy to dwaj mężowie odeszli w stronę Sodomy, a Abraham stał dalej […]

  Ogłoszenia duszpasterskie na 16 niedzielę zwykłą – 21.07.2019 r.

  Lipiec 20th, 2019
  Aktualności, Ogłoszenia duszpasterskie

  Jezus gromadzi nas przy ołtarzu, naucza nas oraz umacnia. Nieraz jesteśmy bardzo zajęci i ledwo nadążamy wszystko zrobić. Jezus jednak wskazuje, że nasze codzienne niepokoje nie są najważniejsze. Nie pozwólmy, żeby przesłoniły nam duchowe życie, osobistą relację z Panem Bogiem. Zatrzymajmy się na chwilę i powierzmy nasze zmartwienia Jezusowi. Wsłuchajmy się w Jego słowa, które […]

  Czytania na 16 niedzielę zwykłą – 21.07.2019 r.

  Lipiec 17th, 2019
  Aktualności

  1 czytanie (Rdz 18,1-10a) Pan ukazał się Abrahamowi pod dębami Mamre, gdy ten siedział u wejścia do namiotu w najgorętszej porze dnia. Abraham, spojrzawszy, dostrzegł trzech ludzi naprzeciw siebie. Ujrzawszy ich, podążył od wejścia do namiotu na ich spotkanie. A oddawszy im pokłon do ziemi, rzekł: „O Panie, jeśli darzysz mnie życzliwością, racz nie omijać […]