Życzenia Wielkanocne A.D. 2021

Świętując Zmartwychwstanie Pańskie uświadamiamy sobie: „Chrystus umarł i zmartwychwstał raz na zawsze i dla wszystkich, lecz moc zmartwychwstania, to przejście z niewoli zła do wolności dobra musi urzeczywistniać się zawsze, w konkretnych przestrzeniach naszego codziennego życia […]

Niech Tajemnica Paschalna napełnia nasze serca pokojem i ufnością, że podejmując trudy i zmagania obecnego czasu uczestniczymy w Zwycięstwie Chrystusa i oczekujemy udziału w chwale Jego Zmartwychwstania.

Pamiętając w modlitwie

ks. Robert Masalski, proboszcz

ks. Zbigniew Jaworski