Życzenia Wielkanocne 2023 r.

Jako ludzie nadziei mamy ciągle pamiętać, że nasza wiara nie kończy się na wyszydzonym i umęczonym Chrystusie z Wielkiego Piątku, ale otwiera się na Nadzieją i Miłością silniejszą niż śmierć 

w Poranek Zmartwychwstania. 

Ostatnie Słowo należy zawsze do Niego – do Jezusa Chrystusa.

W dniu Zmartwychwstania Pańskiego życzymy serc płonących światłem naszego Pana.

Niech ten przedziwny dar i niepojęta miłość Boga czynią z nas ludzi pełnych Wiary, Nadziei i Miłości.

Błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzą 

Ks. Robert, proboszcz

Ks. Zbigniew 

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 2023 r.