Życzenia na Nowy Rok 2024

„Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z wami wszystkimi, bo jeżeli Chrystus z łaską Swą będzie przy nas, jeżeli On nam błogosławić będzie, czegoż się mamy obawiać? Jeśli Bóg z nami, któż przeciw nam?”

Do tych życzeń, pełnych nadziei i miłości, dołączam Drodzy moje osobiste, a jednocześnie dziękuję Wam wszystkim za miniony Rok Pański 2023, w którym osobiście doświadczyłem dobra i ciepła od każdego i każdej z Was.

Dziękuję również, że przyczyniacie się z każdym tygodniem, miesiącem i rokiem do rozwoju naszej Wspólnoty Parafialnej

Na Nowy Rok 2024 z serca błogosławię

Ks. kan. dr Robert Masalski, proboszcz