Życzenia – Boże Narodzenie 2019 r.

Boże Narodzenie 2019

 

Boże Narodzenie to odsłona tajemnicy wielkości tego, co małe, ubogie i pokorne. Kontemplując tajemnicę wcielenia Syna Bożego, pozwólmy sobie doświadczyć zachwytu nad „małą drogą” uprzywilejowaną przez Boga, drogą ubóstwa i pokory, poprzez którą dokonuje się zbawienie świata i poprzez którą człowiek staje się dla drugiego bratem.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia pragniemy Wam, Drodzy i Waszym Bliskim złożyć życzenia, pięknego świętowania, zapatrzenia się w ubogi żłóbek Jezusa, radości trwania przy Nim i ubogacenia Was obfitością Jego darów.

życzy

ks. Robert Masalski, proboszcz

ks. Zbigniew Jaworski