Życzenia Boże Narodzenie 2012 r.

 

 

Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne (J 3, 16)

 

 

 

 

 

Po czasie adwentowego oczekiwania, wzmożonej modlitwy i odnowy duchowej, z radością wspominamy Tajemnicę Wcielenia Syna Bożego.

Te piękne i radosne Święta są sposobnością, aby serdecznie podziękować Wam drodzy Parafianie za życzliwość i pomoc okazywaną Parafii i Księżom tu na osowskim wzgórzu posługującym. Bez Waszej modlitwy, zaangażowania i wsparcia nie byłoby dobra, które na co dzień doświadczamy.

Na Święta Bożego Narodzenia oraz nadchodzący Nowy Rok proszę przyjąć życzenia radości i dobroci od ludzi oraz niosącego pokój błogosławieństwa Bożego. Niech przyjście Jezusa rozświetla nadzieją codzienną drogę życia i staje się źródłem ufności w moc dobra, które zawsze zwycięża. Niech Boże Narodzenie dokona się w nas i przynosi trwałe owoce w naszym życiu.

Z wyrazami szacunku i wdzięczności oraz z modlitewną pamięcią:

Ks. Robert, proboszcz

Ks. Piotr

Ks. Zbigniew