Wpłaty na pielgrzymkę do Ziemi Świętej 16-23.10.2016 r.

Izrael-Inne-Inne-ZIEMIA-ŚWIĘTA-U-Źródeł-Chrześcijaństwa-870-usd,782,518,4,sph

Zbliża się termin całkowitej wpłaty za pielgrzymkę i zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami poniżej podaję kurs do rozliczenia dla osób wpłacających w złotych polskich:

kurs sprzedaży dewiz BANKU PKO BP SA z  dn. 29.08.2016 r. – 3,98

 

3,98 x 550 USD + 1.900 PLN = 4.089 PLN – 500 PLN = 3. 589 PLN (do dopłaty od os.)

 

 

nr konta:

Pallotyńskie Biuro Pielgrzymkowo-Turystyczne „PEREGRINUS”

Ul. Skaryszewska 12  03-802 Warszawa

BANK  PKO BP

nr  konta (PLN) 28 1020 1042 0000 8602 0280 8905

 

W opisie przelewu proszę umieścić:

Symbol pielgrzymki: I 2016 1020 i imię nazwisko wpłacającego

 

Całkowita wpłata za pielgrzymkę powinna wpłynąć na nasze konto najpóźniej do 11.09.2016 r.

 

Osoby, które wpłacają w złotówkach i dolarach dokonują wpłaty zgodnie z danymi, które zamieszczone są na otrzymanych materiałach i poniżej:

 

nr konta:

Pallotyńskie Biuro Pielgrzymkowo-Turystyczne „PEREGRINUS”

Ul. Skaryszewska 12  03-802 Warszawa

BANK  PKO BP

1400 zł – nr  konta (PLN) 28 1020 1042 0000 8602 0280 8905

550 dolarów – nr konta (dolary USA) 41 1020 1042 000 8602 0280 8962

W opisie przelewu proszę umieścić:

Symbol pielgrzymki: I 2016 1020 i imię nazwisko wpłacającego

Całkowita wpłata za pielgrzymkę powinna wpłynąć na nasze konto najpóźniej do 11.09.2016 r.