Wielkanoc A.D. 2022

Wszystkim Wam, Siostry i Bracia życzymy,
by łaska Boża nieustannie pomnażała wiarę w waszych sercach. Przyjmujmy na modlitwie jej działanie, abyśmy – podobni do Świętych Jana i Piotra – potrafili przejść od pustego grobu, który widzą nasze oczy, do wiary w sercach, zrodzonej z osobistego spotkania ze Zmartwychwstałym Panem, który „był umarły, a oto jest żyjący na wieki wieków”. Życzymy wszystkim, abyśmy z głęboką wiarą i ufnością otwierali serca dla Chrystusa Zmartwychwstałego, który ma moc uwalniać nas od grzechów, wątpliwości, lęków i wszelkich obaw o przyszłość. 

Ks. Robert, proboszcz

Ks. Zbigniew 

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 2022 r.