Uroczystość Narodzenia Pańskiego A.D. 2023 

 Na ten święty czas, Bożego Narodzenia, gdy Mały, a równocześnie Wielki Bóg, przychodzi na ziemię, gdy pochylamy się nad Tajemnicą Boga, który dla naszego zbawienia stał się Człowiekiem, składamy Wam Siostry i Bracia, serdeczne życzenia świąteczne.

Niech to wydarzenie napełnia nas radością, pokojem i Bożym Światłem.

Życzymy, by chwała Boża zagościła w Waszych sercach, a przez Was, by znalazła godne miejsce w Waszych rodzinach, domach, miejscach pracy i nauki oraz w naszej parafii.

Niech Boża Dziecina błogosławi, obdarza zdrowiem, wszelką pomyślnością i nadzieją. Niech czas nadchodzącego roku 2024 obfituje w wiele łask i błogosławieństw.

Z darem modlitwy

Ks. Robert Masalski, proboszcz

Ks. Zbigniew Jaworski