Triduum Paschalne. Wielki Piątek 2018 r.

Zdjęcia pan Dariusz Janowski