Triduum Paschalne. Wielka Sobota 2018 r.

Zdjęcia pan Dariusz Janowski