Triduum Paschalne. Wielki Czwartek 2018 r.

Zdjęcia pan Dariusz Janowski