Różaniec Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny – sobota godz.18.30

pobrane

 

Jeśli będziesz odmawiał Różaniec Siedmiu Boleści i przenikał jego tajemnice , znajdziesz potrzebna siłę  do nawrócenia z grzechów i przemienisz swoje serce. Rozważaj Moje siedem boleści , aby dokonało się Twoje nawrócenie.

(Słowa Maryi z Kibeho)

 

 

Jak odmawiamy

Na początku: Akt skruchy za nasze grzechy. 1 x Ojcze nasz , 3 x Zdrowaś Maryjo , na pamiątkę Jej łez – Chwała Ojcu….

1. Tajemnica: Proroctwo Symeona o mieczu boleści , który przeszyje serce Maryi (Łk 2,25-35);

po każdej z Tajemnic powtarzamy: 1 x Ojcze nasz,7 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…

2. Tajemnica: Ucieczka do Egiptu (Mt 2,13-15);

3. Tajemnica: Zgubienie Jezusa w Jerozolimie (Łk 2,41-52);

4. Tajemnica: Spotkanie Maryi z Jezusem na drodze Krzyżowej (Łk 23,27);

5. Tajemnica: Maryja u stóp Krzyża w godzinie śmierci Chrystusa (J 19,25-27);

6. Tajemnica: Zdjęcie Chrystusa z Krzyża i złożenie Go w ramionach Matki (J 19,38-40);

7. Tajemnica: Maryja przy grobie Syna (J 19,41-42);

Zakończenie: Pod Twoja obronę… lub jedną z modlitw maryjnych jak: Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia… albo Pomnij o Najświętsza Panno Maryjo…