Pomagamy parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Kijowie na Ukrainie – niedziela 29 stycznia br.

W najbliższą niedzielę będziemy gościć w naszej parafii ks. Mateusza Adamskiego, proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Kijowie na Ukrainie. Ksiądz Mateusz na Mszach Św. do południa, w ramach liturgii Słowa, będzie dzielić się świadectwem o życiu Kościoła  w warunkach wojny.

Po każdej Mszy św. będą zbierane datki do puszki na potrzeby kijowskiej parafii.

Biogram. Mateusz Adamski, brat jednej z naszych Parafianek, urodził się 2.01.1983 r. w Szczecinie. W 2003 roku rozpocząłem studia w seminarium duchownym Redemptoris Mater w Kijowie, gdzie też w 2013 r. został wyświęcony i inkardynowany do diecezji Kijowsko-Żytomierskiej. W latach 2013-2016 pełnił funkcję sekretarz abpa Petra Malczuka. Następnie w latach 2016-2021 był wicerektor seminarium Redemptoris Mater w Kijowie. W tym samym czasie, w latach 2017-2021 pełnił funkcję sekretarza bpa Vitalia Krywickiego. Aktualnie, od roku 2018 jest ekonomem diecezjalnym, od 2020 r. prezbiterem misjo ad gentes św. Melchiora i Adaukta w Kijowie, a także od 2021 r.  proboszczem parafii Wniebowzięcia NMP w Kijowie.