Parafialne misje święte 4-11 września 2011 r.

 

„Przychodzę z ufnością przed Twój święty obraz”

 

Drodzy Parafianie,

zapraszamy Was do wzięcia udziału w Misjach Świętych, które będą dobrą okazją do ponownego odkrycia Miłości Boga i odnowienia naszego życia osobistego, rodzinnego i parafialnego. Prosimy, abyście tak zaplanowali swoje zajęcia, aby gorliwie skorzystać z tego wielkiego Bożego daru, jakim są Misje Święte. Zadbajmy także, aby razem z nami mogli uczestniczyć nasi znajomi, bliscy, sąsiedzi, ludzie chorzy i zagubieni, jednym słowem – wszyscy potrzebujący pociechy i Boga. Pamiętajmy też o modlitwie w intencji owocnego przeżycia Misji Świętych. Możemy ofiarować w tej intencji swoje cierpienia czy dobrowolne umartwienia. Może dzięki Tobie właśnie, ktoś odnajdzie drogę do Boga. Zachęcajmy się wzajemnie do zaangażowania i współpracy. Przecież Parafialne Misje Święte są naszym wspólnym dziełem i od nas wszystkich zależy, jaki będzie ich błogosławiony owoc. Polecamy Was wszystkich opiece Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Jej zawierzamy nasze Parafialne Misje Święte.

Wasz Ks. Proboszcz

i Misjonarz Redemptorysta

 

 

 

Misje święte są szczególnym rodzajem otwartych rekolekcji. W parafii przeprowadza się je zazwyczaj co dziesięć lat.

Misje to wyjątkowy czas szukania i poznawania Boga, odkrywania Jego miłości, otwierania przed Nim swego serca i rozpoznawania Jego woli w swoim życiu.

To czas myślenia i refleksji, a niejednokrotnie rozrachunku z własnym sumieniem w obliczu prawdy o miłosierdziu Boga względem człowieka, względem mnie samego. To wreszcie czas naprawiania relacji z ludźmi, z którymi żyjemy, pracujemy, których kochamy i których nie akceptujemy, osób bliższych i dalszych naszemu sercu.

Misje to czas uświadomienia sobie, że jesteśmy kochani przez Boga, że On w swej niezmierzonej miłości posłał swojego Syna, Jezusa Chrystusa, który na Krzyżu oddał swoje życie za każdego z nas, i że Jezus zmartwychwstał, abyśmy na mogli na wieki z Nim przebywać w Jego królestwie.

Misje to czas odkrywania, że Jezus Chrystus przywrócił nam życie, wolność i godność dzieci Bożych przez swą ofiarę Krzyża, dał umocnienie pochodzące od Ducha Świętego, który udziela nam potrzebnych łask i darów.

Misje to czas rodzenia się wdzięczności i tęsknoty za dobrym Bogiem, zwłaszcza w obliczu uświadomienia sobie swojej grzeszności i małości. To czas nawrócenia czyli do powrotu do Boga, zarówno tych osób, które uważają się za gorliwych chrześcijan, jak i tych, którzy prowadzą życie z dala od Boga. Jest to więc czas uznania swoich win i wyznania grzechów, ale przede wszystkim czas powtórzenia za św. Pawłem i przyjęcia za swoje zdania, że Jezus jest Panem. To czas wyboru Boga jako swojego Pana i Zbawiciela, oddania Mu swojego życia, pójścia za Nim.

Misje to czas modlitwy i sakramentów świętych: zwłaszcza pokuty i pojednania oraz Eucharystii. Właśnie we wspólnocie Kościoła Pan Bóg daje nam dobre środowisko dla wzrostu wiary. Dlatego możemy razem dziękować Mu za otrzymane dary i doświadczenia, te dobre i te trudne, przepraszać Go za wszelkie przewinienia i wstawiać się za sobą nawzajem, możemy prosić o Jego obecność w naszym życiu, o prowadzenie, o wszelkie potrzebne łaski dla nas samych i dla współbraci.

Misje to nie tylko czas wzrastania w wierze praktykujących wiernych, to przede wszystkim czas odzyskania wiary dla wątpiących i odrzucających Boga, dla tych, którzy z powodu różnych doświadczeń stracili sens wiary, którzy wprost nie uważają się już za członków Kościoła, którzy lękają się przyznać do Boga ze względu na środowisko, w którym żyją i pracują, którzy pragną nawrócenia, ale brak im sił, aby zaufać Bożemu miłosierdziu. To czas dla tych, którzy szukają swojego miejsca także wśród ludzi i być może pragną wspólnie podjąć wysiłek trwania we wspólnocie.

Misje to czas dawania świadectwa. Księża, misjonarze, osoby świeckie prowadzące nauki, rozważania i modlitwy misyjne to ludzie doświadczeni w wierze, ludzie, którzy doznali miłości Boga często w skrajnie trudnych sytuacjach życiowych. Pragną oni teraz zaświadczyć o tym, czego Bóg dokonał w ich życiu, jak prowadził ich do wolności w podejmowaniu decyzji, jak wyzwalał z różnych uzależnień , jak leczył choroby duszy i ciała. I jak nadal to wszystko czyni. Opowiedzą o wierze, nadziei i miłości, płynących z raz podjętej i wciąż ponawianej decyzji, że Jezus jest Panem ich życia i ich jedynym Zbawicielem.

 

Misje to szansa odnowy Twojego życia!

 

 

PROGRAM MISJI ŚWIĘTYCH

 

Niedziela, 4.09. – Bóg jest Miłością.

ROZPOCZĘCIE MISJI ŚW.

Msze św. z kazaniem misyjnym:

8.00 Msza św. z kazaniem misyjnym

9.30 Msza św. z kazaniem misyjnym

11.00 Msza św. z kazaniem misyjnym

12.30 Msza św. z udziałem dzieci

19.00 Msza św. z kazaniem misyjnym

 

 

Poniedziałek, 5.09. – Kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu.

19.00 Msza św. z nauką misyjną

Po Mszy św. Droga Krzyżowa ulicami Parafii

 

Wtorek, 6.09. – W Chrystusie Bóg pojednał świat ze sobą.

UROCZYSTOŚĆ POJEDNANIA WE WSPÓLNOCIE PARAFIALNEJ

18.00 Spotkanie misyjne dla dzieci

19.00 Msza św. z nabożeństwem pojednania

 

Środa, 7.09. – Oto Matka Twoja.

OFIAROWANIE PARAFII MATCE BOŻEJ

19.00 Nowenna i Msza św. z aktem zawierzenia Parafii Matce Bożej Nieustającej Pomocy

 

 

Czwartek, 8.09. – Jezus Chrystus jest Panem i Zbawicielem.

UROCZYSTOŚĆ WYBORU CHRYSTUSA JAKO PANA I ZBAWICIELA

19.00 Msza św. z odnowieniem przyrzeczeń Chrztu św.

20.00 Spotkanie misyjne dla młodzieży

 

Piątek, 9.09. – Abyście się wzajemnie miłowali.

UROCZYSTOŚĆ ODNOWIENIA ŚLUBÓW MAŁŻEŃSKICH

19.00 Msza św. z odnowieniem ślubów małżeńskich

 

Sobota, 10.09. – Kto we Mnie wierzy, ma życie wieczne.

19.00 Msza św. z udzieleniem sakramentu Chorych

 

Niedziela, 11.09. – Idźcie i głoście Ewangelię.

ZAKOŃCZENIE MISJI ŚW. I POŚWIĘCENIE KRZYŻA MISYJNEGO

8.00 Msza św. z kazaniem misyjnym

9.30 Msza św. z kazaniem misyjnym

11.00 Msza św. z poświęceniem Krzyża Misyjnego

12.30 Msza św. z kazaniem misyjnym

 

Spowiedź św. w czasie Misji Św.: środa i czwartek.