Ogłoszenia na 25.02.2024 r. – 2 niedziela Wielkiego Postu

W dzisiejszej Ewangelii Jezus zabiera swoich uczniów na górę i przemienia się wobec nich. Doświadczenie Bożej chwały, które dane jest Piotrowi, Jakubowi i Janowi, ma ich umocnić na drodze naśladowania Mistrza i konfrontacji ze skandalem krzyża. Niech spotkanie z Chrystusem w trakcie Eucharystii ożywia naszą wiarę i daje nam nadzieję oglądania chwały Boga.

1. Nabożeństwa w naszym kościele:

  • • Nabożeństwo do św. Ojca Pio w poniedziałek przed Mszą św.;
  • •Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy z modlitwą za przyczyną św. Jana Pawła II w środę przed Mszą św.;
  • • Droga Krzyżowa w piątki Wielkiego Postu dla dzieci o godz. 1730 oraz dla dorosłych i młodzieży o 1830
  • • Nabożeństwo pierwszej soboty miesiąca w sobotę po Mszy św.;
  • • Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym we wszystkie niedziele Wielkiego Postu o godz. 1815.

2. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek i sobota miesiąca. W piątek będziemy przepraszać Boże Serce za wszelki brak miłości, za lekceważenie daru Bożego miłosierdzia. Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną w piątek od godz. 900. Możliwość spowiedzi pierwszopiątkowej od godz. 1700 do 1730. W sobotę powierzymy naszą wspólnotę Niepokalanemu Sercu Maryi. Zapraszamy na Msze św. w piątek i sobotę o godz. 1800.

3. Spotkania formacyjne:

  • Matki w Modlitwie w piątek 1 marca po Drodze Krzyżowej w domu parafialnym;
  • Koło plastyczne w sobotę, 2 marca o godz. 1100 w domu parafialnym;
  • Zmiana tajemnic Żywego Różańca w niedzielę 3 marca po Mszy św. o godz. 930.

4. W poniedziałek, 4 marca po Mszy św. o godz. 1900 w ramach diecezjalnej akcji modlitewnej „Adoracja i post o powołania” odbędzie się nocna Adoracja Najświętszego Sakramentu trwająca do  wtorku do godz. 1800. Dla celów organizacyjnych na stoliku z gazetami wystawiona jest lista adoracyjna, gdzie można wpisać się na konkretną godzinę czuwania. Na modlitwie można trwać indywidualnie lub wspólnotowo w formie dowolnych dyżurów. Niech akcja „Adoracja i post o powołania”, realizowana w naszej parafii, w duchowej jedności z wiernymi z całej archidiecezji, stanie się wyrazem ufnej wiary i pomocą młodym ludziom w przyjęciu daru powołania. Proszę, aby członkowie poszczególnych grup parafialnych zapoznali się z wyznaczonymi godzinami czuwania.

6. Dzisiaj po Mszach św. Są bierne datki do puszki na wsparcie Dzieła Pomocy „Ad Gentes”. Dziękuję za złożone ofiary na rzecz misji prowadzonych przez Kościół.

7. Tak jak w ubiegłych latach można pomóc parafii finansowo przekazując 1,5% procent na Fundację Wspierania Inicjatywy „Ad melius”. Dlatego proszę o uwzględnienie numer KRS fundacji – 0000 480 577 w swoim zeznaniu podatkowym. Na stoliku z gazetami wyłożony jest formularz PIT-OP – oświadczenie, dzięki któremu emeryci i renciści rozliczający PIT za pośrednictwem ZUS mają możliwość przekazania 1,5% podatku na rzecz naszej wspólnoty parafialnej. Wypełniony formularz proszę przynieść do kościoła i złożyć go podczas zbieranej tacy. Reszta formalności jest po stronie parafii. Zachęcamy serdecznie do skorzystania także z tej formy wsparcia działań parafii dla dobra nas wszystkich. Więcej informacji na ten temat znajdziemy na parafialnej stronie internetowej. Dziękuję za każde wsparcie.

8. Polecamy prasę katolicką: „Niedziela”, „Gość Niedzielny”, „Mały Gość Niedzielny”, „L’Osservatore Romano”, biuletyn parafialny „Okno” oraz „Gościa Extra” poświęcony tematom związanym z Wielkim Postem.

9. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

Proboszcz