Ogłoszenia duszpasterskie na II niedzielę zwykłą – 18.01.2015 r.

Jezus pyta się w dzisiejszej Ewangelii: „Czego szukacie?”. To pytanie warto usłyszeć jako skierowane do każdego i każdej z nas. Tak, abyśmy wychodząc z kościoła po Mszy św., mogli powiedzieć jak Andrzej w czytanym dziś fragmencie Ewangelii: „Znaleźliśmy Mesjasza”.

Rozpoczynamy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Módlmy się, aby chrześcijanie dążyli do jedności i pojednania i byli świadkami wiary w Jezusa.

1. Rozpoczynamy ostatni tydzień wizyty duszpasterskiej, tzw. kolędę. Kolęda od poniedziałku do piątku rozpoczynać się będzie o godz. 16.00, a w sobotę o godz. 14.00 Dzień prędzej kolędę zapowiadać będą ministranci. Zadbajmy o chrześcijański wymiar kolędy. Wspólna modlitwa niech będzie prośbą do Boga o błogosławieństwo dla rodziny. Porządek kolędy w tygodniu od 19 do 23 stycznia 2015 r.:

• 19 stycznia (poniedziałek): ul. Malwowa, ul Moczarowa nr 37 i 39, ul. Słoneczników, ul. Mirtowa;

• 20 stycznia (wtorek): ul. Kwiatów Polskich;

• 21 stycznia (środa): ul. Macierzanki;

• 22 stycznia (czwartek): ul. Moczarowa (bez nr 37 i 39), ul. Zawiła;

• 23 stycznia (piątek): ul Urocza i uzupełnienia.

Terminarz kolędy dostępny jest na parafialnej stronie internetowej i w gablocie parafialnej przed kościołem.

2. Do końca tego tygodnia Msze św. w dzień powszedni w naszym kościele sprawowane są o godz. 8.00. Adoracja Najświętszego Sakramentu w piątkowy wieczór i inne nabożeństwa liturgiczne na ten czas są zawieszone. Porządek Mszy św. w niedzielę nie ulega zmianie. Biuro parafialne do zakończenia kolędy będzie zamknięte. Wszystkie ważne sprawy proszę zgłaszać bezpośrednio do księdza. Z dniem 26 stycznia powracamy do stałego porządku Mszy św. i nabożeństw liturgicznych.

3. Spotkania formacyjne:

• schola muzyczna w piątek 23 stycznia o godz. 18.30 w kościele;

• koło plastyczne w sobotę 17 stycznia , o godz. 11.00 w domu parafialnym.

4. Ostatniej niedzieli na potrzeby inwestycyjne parafii – przebudowa prezbiterium, zebrane zostało 2200 zł. Również ofiary składane podczas kolędy po części przeznaczone są na powyższy cel. Istnieje również możliwość ofiarowania darowizny na cele kultu religijnego, a także możliwość ufundowania kamiennej ambony. Za wszelkie ofiary i każdą pomoc na rzecz parafii i kościoła dziękuję.

5. W tym tygodniu pożegnaliśmy śp. Malwinę Nowak. Niech spoczywa w pokoju.

6. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

Proboszcz