Ogłoszenia duszpasterskie na 30.12.2018 r. – Niedziela Świętej Rodziny

1. Dzisiejsza niedziela kieruje nasz wzrok w stronę Świętej Rodziny z Nazaretu. Liturgia zaprasza nas nie tylko do zawierzenia naszych najbliższych Jezusowi, Matce Bożej i św. Józefowi, ale nade wszystko do kształtowania codziennego życia na wzór Świętej Rodziny.

2. Jutro ostatni dzień roku kalendarzowego. Zapraszamy na Mszę św. o godz. 1800, podczas której będziemy dziękowali Panu Bogu za dar czasu i upraszali łaski na dni nowego roku.  

3. 01 stycznia przeżywamy Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. Msze św. według porządku niedzielnego. Z wyjątkiem  – nie będzie Mszy św. o godz. 800.

4. W czwartek 3 stycznia przypada rocznica konsekracji kamiennego ołtarza i naszego kościoła. Zapraszamy na Msze św. o godz. 900, podczas której będziemy się także modlić w intencji wszystkich darczyńców i ofiarodawców

5. W przyszłą niedzielę przypada uroczystość Objawienia Pańskiego. Tradycyjne błogosławieństwo kredy, kadzidła oraz wody podczas wszystkich Mszy Świętych. 

6. Rozpoczynamy w naszej parafii wizytę duszpasterską, tzw. kolędę. Kolęda od poniedziałku do piątku rozpoczynać się będzie o godz. 1600, a w sobotę o godz. 1200 Dzień prędzej kolędę zapowiadać będą ministranci. Zadbajmy o chrześcijański wymiar kolędy. Wspólna modlitwa niech będzie prośbą do Boga o błogosławieństwo dla rodziny. Ofiary składane podczas kolędy po części przeznaczone będą na zakup organów kościelnych. Porządek kolędy w tygodniu od 2 do 5 stycznia 2019 r.:

02 stycznia (środa): ul. Chmurna, ul. Obłoków 1-6.

03 stycznia (czwartek): ul. Obłoków 34, 36, 38, 40, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59.

04 stycznia (piątek): ul. Obłoków 7-33, 65.

05 stycznia (sobota): ul. Niebiańska.

Terminarz kolędy dostępny jest na parafialnej stronie internetowej i w gablocie parafialnej przed kościołem. Podczas trwania kolędy duszpasterskiej Msze św. w dzień powszedni w naszym kościele sprawowane będą o godz. 900. Adoracja Najświętszego Sakramentu w piątkowy wieczór i inne nabożeństwa liturgiczne na ten czas są zawieszone. Porządek Mszy św. w niedzielę nie ulega zmianie. Biuro parafialne do zakończenia kolędy będzie zamknięte. Wszystkie ważne sprawy proszę zgłaszać bezpośrednio do księdza.

7. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Zapraszamy na Msze św. O godz. 900. W czwartek w modlitwach prosimy o liczne i święte powołania kapłańskie, a w piątek przepraszamy Boże Serce za brak miłości, za lekceważenie Bożych darów, zwłaszcza Eucharystii. Ze względu na to, że jest kolęda nie ma w tym miesiącu odwiedzin chorych w domach.. W sobotę prosimy Niepokalane Serce Maryi o wstawiennictwo przed Bożym tronem. 

8. Spotkania formacyjne w domu parafialnym:

  • Matki w Modlitwie w piątek 4 stycznia po Mszy św.
  • Chór Parafialny w piątek 4 stycznia, o godz. 2000;
  • zbiórka ministrantów w sobotę 5 stycznia, o godz. 1000;
  • koło plastyczne w sobotę 5 stycznia , o godz. 1100; 
  • próba jasełek w sobotę 5 stycznia po kole plastycznym;
  • zmiana tajemnic Żywego Różańca w niedzielę 6 stycznia po Mszy św. o godz. 930.

9. Za tydzień po Mszach św. zbierane będą datki na obiady dla dzieci i młodzieży z naszej parafii, któr takiego wsparcia z naszej strony potrzebują. Dziękuję za okazaną pomoc.

10. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, aby czas Bożego Narodzenia został jak najlepiej wykorzystany na świętowanie narodzin Jezusa Chrystusa Zbawiciela Świata. Dziękuję panu organiście Filipowi za oprawę muzyczną, chórowi parafialnemu za uświetnienie śpiewem pasterki, ministrantom za zaangażowanie liturgiczne. A także wszystkim osobą za każdą pomoc finansową i modlitewną wyrażam swoją wdzięczność.

11. Wszechmogącemu Bogu, do którego należy czas i wieczność, zawierzamy wszystkie nasze dobre plany i nadzieje nowego 2019 roku. Idźmy w nowy czas z nadzieją i ufnością, jakie pielęgnowała w Niepokalanym Sercu Święta Boża Rodzicielka. Obfite błogosławieństwo niech stanie się udziałem całej naszej parafialnej wspólnoty. 

Proboszcz