Ogłoszenia duszpasterskie na 28.11.2021 r. – 1 niedziela Adwentu

W pierwszą niedzielę Adwentu słyszymy słowa Jezusa, który mówi do nas: „Nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie”. Na początku czasu świętego oczekiwania Chrystus wzywa nas do czujności. Eucharystia, w której uczestniczymy, to szczyt modlitwy i przestrzeń, w której uwrażliwiamy serce na Jego obecność. Pozwólmy Bogu, by nas przeniknął, obdarzył duchową czujnością i uzdolnił do odczytywania Jego znaków w codzienności.

1. Rozpoczynamy Adwent, czas radosnego oczekiwania i przygotowania na przyjście Chrystusa. Adwent rozpoczyna nowy rok liturgiczny i duszpasterski. Trwamy w realizacji programu duszpasterskiego poświęconego tajemnicy Eucharystii, zatytułowanego „Eucharystia daje życie”. W trzecim już roku pracy duszpasterskiej będziemy pochylać się nad tematem „Posłani w pokoju Chrystusa”. Mottem biblijnym będą słowa zaczerpnięte z Ewangelii św. Jana: „…ten kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie” (J 6,57).

2. Dzisiaj podczas Mszy św. zostaną poświęcone opłatki na stół wigilijny, które można nabyć w kościele przed lub po Mszy św. przez okres Adwentu. Zapraszamy również na Msze św. Roratnie we wtorek i czwartek o godz. 630, a po Mszy zapraszamy dzieci na śniadanie w domu parafialnym. We wtorki i czwartki przez okres Adwentu nie będzie Mszy św. o godz. 900.

3. Nabożeństwa w naszym kościele:

  • • wypominki, podczas których będziemy się modlić o dar nieba dla zmarłych dzisiaj o godzinie 1830 , w poniedziałek po Mszy św. wieczornej. Wypominki z wtorku – 30 listopada, ze względu na to że są już Roraty, odczytane zostaną w poniedziałek – 29 listopada;
  • • Nabożeństwo do św. Ojca Pio w poniedziałek przed Mszą św.;
  • • Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy z modlitwą za przyczyną św. Jana Pawła II w środę przed Mszą św.;
  • • adorację Najświętszego Sakramentu w milczeniu, zakończona Koronką do Miłosierdzia Bożego w piątek od godz. 1700 do 1800;
  • • Nabożeństwo pierwszej soboty miesiąca w sobotę po Mszy św.

4. W tym tygodniu przypada także pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. W czwartek zapraszamy na Msze św. o godz. 630 podczas której będziemy się modlić m.in. o uświęcenie kapłanów oraz nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. W piątek odwiedziny chorych z posługą sakramentalną w domach od godz. 900. Możliwość spowiedzi św. pierwszopiątkowej od godz. 1700 do 1745. W piątek i sobotę zapraszamy na Msze św. o godz. 1800.

5. Spotkania formacyjne:

  • I rok przygotowania do bierzmowania w czwartek 2 grudnia o godz. 1830 w domu parafialnym;
  • Parafialne Koło Radia Maryja w piątek 3 grudnia po Mszy św. w domu parafialnym;
  • Matki w Modlitwie w piątek 3 grudnia po Mszy św. w kościele; 
  • Koło plastyczne w sobotę 4 grudnia o godz. 1100 w domu parafialnym;
  • Zmiana tajemnic Żywego Różańca w niedzielę 5 grudnia po Mszy św. o godz. 930 w kościele.

6. Zbliża się koniec roku kalendarzowego, a zarazem okazja aby jeszcze w 2021 r. pomóc parafii finansowo przez przekazanie darowizny na cele kultu religijnego. (nr konta parafialnego: 82 1140 2004 0000 3002 7751 6275). Można też przekazać darowiznę na „Fundację Wspierania Inicjatywy Ad melius” działająca przy parafii (nr konta fundacji: 86 1140 2004 0000 3502 7907 2420). Złożenie darowizny na parafię nie wyklucza przekazania darowizny dla fundacji. Zachęcamy do skorzystania z możliwości jaką jeszcze daje nam państwo, aby wspierać swoją wspólnotę parafialną. W tym roku także, chcemy jako wspólnota parafialna swoją opieką objąć Garderię w Ankiliabao w misji Befasy na Madagaskarze. Państwo decydują czy w całości darowizna zostanie wykorzystane na cele parafialne (np.: ogrzewanie kościoła), czy 10% z każdej darowizny przeznaczymy na rzecz dzieci z Garderii w Ankiliabao. Pomysł narodził się ponieważ chcemy dzielić się tym co mamy, tak jak kiedyś kupowaliśmy obiady biednym dzieciom z naszej parafii. Teraz chcemy budować lepszą jakość życia dzieciom w Ankiliabao. Obecnie potrzebne jest wsparcie budowy studni, gdyż w Garderii i wiosce nie ma czystej wody. Informacji na ten temat znajdziemy na parafialnej stronie internetowej a także w obecnym numerze biuletynu parafialnego Okno. Za pomoc i wsparcie finansowe Bóg zapłać.

7. Polecamy prasę katolicką. Do dyspozycji mamy periodyki „Niedziela”, „Gość Niedzielny”,  „Małego Gościa Niedzielnego”, „L’Osservatore Romano” i „Okno – Osowskiego Katolika Nowina”.

8. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

Proboszcz