Ogłoszenia duszpasterskie na 27.12.2020 r. – Niedziela Św. Rodziny

Ostatnia niedziela 2020 roku, jest świętem Świętej Rodziny Nazaretańskiej: Jezusa, Maryi i Józefa. Wpatrując się w Świętą Rodzinę, łatwiej zrozumiemy nasze powołanie do życia w rodzinie. Ona jest wzorem dla naszych rodzin. Pamiętajmy, że zadaniem każdego chrześcijanina jest przede wszystkim troska o własne zbawienie. Dla wszystkich powołanych do życia małżeńskiego i rodzinnego ta troska wyraża się poprzez dobre i przykładne, godne życie w rodzinie i poprzez rodzinę.

1. W czwartek w ostatni dzień roku kalendarzowego. Zapraszamy na Mszę św. o godz. 1800, podczas której będziemy dziękowali Panu Bogu za dar czasu i upraszali łaski na dni nowego roku.  

2. 01 stycznia przeżywamy Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. Msze św. według porządku niedzielnego. Z wyjątkiem  – nie będzie Mszy św. o godz. 800.

3. W niedzielę 3 stycznia przypada 5 rocznica konsekracji kamiennego ołtarza i naszego kościoła. Zapraszamy na Msze św. o godz. 1230, podczas której będziemy się modlić w intencji wszystkich darczyńców i ofiarodawców. Uroczystej Mszy św. koncelebrowanej przewodniczyć będzie ks. bp Henryk Wejman. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

4. Zapraszamy na nabożeństwa w naszym kościele:

  • Nabożeństwo do św. Ojca Pio w poniedziałek przed Mszą św.;
  • Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy z modlitwą za przyczyną św. Jana Pawła II w środę przed Mszą św.
  • Nabożeństwo Pierwszej Soboty Miesiąca w sobotę po Mszy św.

5. Do uroczystości Przemienia Pańskiego biuro parafialne będzie zamknięte. Wszystkie ważne sprawy proszę zgłaszać bezpośrednio do księdza.

6. Zmiana tajemnic Żywego Różańca w niedzielę 3 stycznia po Mszy św. o godz. 900.

7. W nadchodzącym 2021 roku, ze względów pandemicznych, nie będzie wizyty duszpasterskie, w tradycyjnym styczniowym czasie. Jeśli pozwoli na to zmniejszenie reżimu sanitarnego i dobro duszpasterskie wizyta duszpasterska przeprowadzona zostanie w innym czasie. Wstępnie błogosławieństwo domów i wspólna modlitwa z domownikami planowana jest na okres Wielkanocny. Jednakże mając na uwadze, zmienne sytuacji, od 4 stycznia 2021 r. zapraszamy, w tygodniu na Msze św. o godz. 1800, mieszkańców poszczególnych ulic do wspólnej modlitwy zakończonej uroczystym błogosławieństwem rodzin na kolejne dni nowego roku. Harmonogram uroczystych Mszy św. będzie w późniejszym czasie.

8. Zachęcamy do praktykowania i korzystania z formy pobożności, jaką jest modlitwa Eucharystyczna w konkretnej intencji. Uciekajmy się do Miłosierdzia Bożego prosząc o łaski dla nas i naszych rodzin, a dla drogich nam zmarłych o dar życia wiecznego. Szczególnie u początku roku prośmy o wszelkie łaski dla naszych rodzin.

9. To już ostatnie dni, aby w tym roku, udzielić naszej parafii finansowej pomocy przez przekazanie darowizny na cele kultu religijnego (nr konta parafialnego: 82 1140 2004 0000 3002 7751 6275) lub przekazanie dotacji na fundację działającą przy parafii, a która ma status organizacji pożytku publicznego (nr konta fundacji: 86 1140 2004 0000 3502 7907 2420). Więcej informacji na ten temat znajdziemy na parafialnej stronie internetowej. Za udzielone już wsparcie finansowe dziękuję i zachęcamy do wykorzystywania tych możliwości, które zostały wypracowane przez parafię i są zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi, a służą dobru wspólnemu nas wszystkich.

10. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Do dyspozycji mamy tygodnik „Niedziela”, „Gość Niedzielny” i „L’Osservatore Romano”.

11. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, aby czas Bożego Narodzenia został jak najlepiej wykorzystany na świętowanie narodzin Jezusa Chrystusa Zbawiciela Świata. Dziękuję za pomoc w dekorowaniu kościoła na uroczystość, za oprawę muzyczną, ministrantom za zaangażowanie liturgiczne, także wszystkim osobą za każdą pomoc finansową i modlitewną wyrażam swoją wdzięczność.

12. Wszechmogącemu Bogu, do którego należy czas i wieczność, zawierzamy wszystkie nasze dobre plany i nadzieje nowego 2021 roku. Idźmy w nowy czas z nadzieją i ufnością, jakie pielęgnowała w Niepokalanym Sercu Święta Boża Rodzicielka. Obfite błogosławieństwo niech stanie się udziałem całej naszej parafialnej wspólnoty. 

Proboszcz