Ogłoszenia duszpasterskie na 22.12.2019 r. – 4 niedziela Adwentu

Św. Józef zaufał Bogu i uczynił tak, jak mu polecił Anioł Pański. Zwróćmy dzisiaj uwagę na tę postać, o której słyszymy w ostatnią niedzielę Adwentu. Niech przykład wiary św. Józefa i jego gotowości pełnienia woli Bożej pomaga nam w otwarciu się na obecność Jezusa w naszym życiu. Wołajmy dziś z wiarą, oczekując rychłego przyjścia naszego Zbawiciela: „Przybądź, o Panie, Tyś jest Królem chwały”.

1. Dzisiaj mamy czwartą, ostatnią już niedzielą Adwentu. We wtorek będziemy przeżywali wigilię Uroczystości Narodzenia Pańskiego. Msze święte, tzw. pasterka sprawowane będą o godz. 2200 i 2400. W środę 25 grudnia – Uroczystość Narodzenia Pańskiego i w czwartek 26 grudnia, Msze św. sprawowane będą według porządku niedzielnego

2. Zapraszamy na nabożeństwa w naszym kościele:

  • Nabożeństwo do św. Ojca Pio w poniedziałek przed Mszą św.;
  • adoracja Najświętszego Sakramentu zakończona Koronką do Miłosierdzia Bożego w piątek od godz. 1700 do 1800;
  • Różaniec Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny w sobotę po Mszy św. wieczornej.

3. Spotkania formacyjne w domu parafialnym:

  • Zbiórka ministrantów w sobotę 28 grudnia o godz. 1100.

4. Opłatki można nabyć w kościele dzisiaj i jutro po Mszach św.

5. W okresie Świąt Bożego Narodzenia, aż do końca kolędy biuro parafialne będzie zamknięte. Wszystkie ważne sprawy proszę zgłaszać bezpośrednio do księdza.

6. Wizyta duszpasterska zwana kolędą rozpocznie się w naszej parafii w czwartek 2 stycznia 2020 r.

7. W dniach od 18 do 25 września 2020 r. Organizowana jest parafialna pielgrzymka do Gruzji i Armenii – „Śladami pierwszych chrześcijan”. Całościowy koszt pielgrzymki to 4600 zł. Zapisy w zakrystii. Ze względu na ceny biletów i tym samym utrzymanie powyższej cenny proszę osoby, które chciałby wspólnie pielgrzymować po Gruzji i Armenii o nie przeciąganie w czasie swojej decyzji. Plan pielgrzymki dostępny jest na parafialnej stronie internetowej.

8. Pragnę podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tego, aby czas Adwentu został jak najlepiej wykorzystany na przygotowanie się i świętowanie spotkania z przychodzącym Jezusem Chrystusem. Rodzicom dzieci pierwszokomunijnych, którzy zaangażowali się w przygotowanie adwentowych śniadań. Paniom z parafialnego Caritasu za prowadzenie dzieła świątecznej pomocy. Dziękuję Panom za dostarczenie choinek do kościoła i transport. Najbliższym współpracownikom za wszelkie zaangażowanie Bóg zapłać. A także wszystkim osobą za każdą pomoc materialną, finansową i modlitewną pragnę wyrazić swoją wdzięczność.

9.  Nadal, w bieżącym roku, istnieje możliwość pomocy finansowej parafii przez przekazanie darowizny na cele kultu religijnego lub przekazanie dotacji na fundację działającą przy parafii, a która ma status organizacji pożytku publicznego. Więcej informacji na ten temat znajdziemy na parafialnej stronie internetowej. Za wsparcie finansowe dziękujemy i zachęcamy do wykorzystywania tych możliwości, które zostały wypracowane przez parafię i są zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi.

10. Informuję, że pan Mateusz Karolak, który przez krótki czas pełnił funkcję organisty, na własną prośbę, zrezygnował z powierzonych mu obowiązków. Jednocześnie prosimy o pomoc w znalezieniu osoby, która chciałby odpłatnie, pełnić w naszej parafii funkcję organisty. Dotyczy to stałego zatrudnienia jak i pomocy na okres świąt Bożego Narodzenia.

11. Zapraszamy do pomocy w posprzątaniu kościoła do świąt Bożego Narodzenia w poniedziałek o godz. 10.00, a po Mszy św. do pomocy w przygotowaniu dekoracji świątecznych.

12. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Do dyspozycji mamy tygodnik „Niedziela”, „Gość Niedzielny”, „Mały Gość Niedzielny”, „L’Osservatore Romano”, „Miłujcie się” i biuletyn parafialny „Okno”. 

13. Boże Narodzenie to odsłona tajemnicy wielkości tego, co małe, ubogie i pokorne. Kontemplując tajemnicę wcielenia Syna Bożego, pozwólmy sobie doświadczyć zachwytu nad „małą drogą” uprzywilejowaną przez Boga, drogą ubóstwa i pokory, poprzez którą dokonuje się zbawienie świata i poprzez którą człowiek staje się dla drugiego bratem.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia pragniemy Wam, Drodzy i Waszym Bliskim złożyć życzenia, pięknego świętowania, zapatrzenia się w ubogi żłóbek Jezusa, radości trwania przy Nim i ubogacenia Was obfitością Jego darów.

Proboszcz