Ogłoszenia duszpasterskie – 25.03.2012 r. – V niedziela Wielkiego Postu

Od dzisiejszej niedzieli widzimy krzyże i obrazy zasłonięte na znak smutku i żałoby. Godzina Chrystusa jest już bliska. Bądźmy z Nim, kiedy będzie nas zbawiał podczas ofiary na krzyżu. Ofiary, która uobecnia się także podczas każdej Eucharystii.

1. Zapraszamy na nabożeństwa w naszym kościele:

• Droga Krzyżowa w piątek o godz. 17.30 dla dzieci i o 18.30 dla dorosłych i młodzieży;

• Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedzielę o godz. 18.30.

 

2. Spotkania formacyjne w domu parafialnym:

• Krąg Biblijny – 28 marca (środa), godz. 19.00. Temat spotkania: Bądź gwiazdą. Na spotkanie w sposób szczególny zaproszeni są uczniowie III klasy gimnazjum.

 

3. W poniedziałek 26 marca obchodzić będziemy Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Zapraszamy na Msze św. o godz. 18.00.

 

4. Parafialny Caritas kontynuuje akcję pomocy najuboższym. Nabywając świece, baranki, palmy oraz karty świąteczne, wspieramy najbardziej potrzebujących. Także dzieci z parafialnego koła plastycznego prowadzą dzisiaj sprzedaż stroików i dekoracji wielkanocnych. Zachęcamy do wsparcia powyższych inicjatyw.

 

5. W przyszłą niedziele – Niedzielę Palmową – po Mszach świętych będzie można nabyć ciasto pieczone przez panie z Parafialnego Koła Żywego Różańca. Dochód ze sprzedaży ciasta przeznaczony zostanie na wielkopostną jałmużnę. Z tego też powodu nie będzie za tydzień zmiany tajemnic różańcowych po Mszy św. o godz. 9.30. Intencje modlitewne zostaną podane za tydzień w ramach ogłoszeń parafialnych. Od Niedzieli Palmowej wystawiony będzie w kościele kosz na dary (żywność, chemia domowa, zabawki), z których zrobione zostaną paczki dla najuboższych z naszej parafii.

 

6. Zachęcamy do lektury czasopism religijnych: „Niedziela” i „Gość Niedzielny”. W biuletynie parafialnym „Okno” znajdziemy artykuł dotyczący Jutrzni, która jest częścią Liturgii Godzin, czyli modlitwy brewiarzowej. Już teraz zachęcamy w okresie Wielkiego Tygodnia, w porannych godzinach, do wspólnej modlitwy brewiarzowej w naszym kościele.

 

7. Dziękuję parafianom, którzy uczestniczyli w rekolekcjach wielkopostnych i w drodze krzyżowej ulicami naszego osiedla za wspólną modlitwę, za świadectwo żywej wiary i za zaangażowanie się życie religijne parafii.

 

8. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy wielu łask Bożych i opieki Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

 

 

 

Proboszcz