Ks. prof. Henryk Wejman biskupem pomocniczym archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej

Komunikat Nuncjatury Apostolskiej w Polsce, 22 listopada 2014 r.

Nuncjatura Apostolska w Polsce

N. 5099/14

 

KOMUNIKAT

 

Ojciec Święty Franciszek mianował ks. prof. Henryka Wejmana, dziekana Wydziału Teologii Uniwersytetu Szczecińskiego, biskupem pomocniczym archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, przydzielając mu stolicę tytularną Siniti.

 

Warszawa, 22 listopada 2014 r.

 

+ Celestino Migliore

Nuncjusz Apostolski

DSC_8613_to_

Ks. Henryk Wejman urodził się w Choszcznie. W 1978 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie, w którym to mieście został sześć lat później wyświęcony na kapłana, po czym podjął posługę w parafii Chrystusa Króla w Świnoujściu. Następnie studiował duchowość na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza Angelicum w Rzymie, gdzie się doktoryzował. Po powrocie do Polski pracował w Szczecinie, gdzie był kolejno dyrektorem Wydziału Duszpasterskiego Kurii Biskupiej, proboszczem parafii św. Brata Alberta oraz ojcem duchownym w Wyższym Seminarium Duchownym.

W 1997 r. habilitował się z teologii duchowości na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, po czym rozpoczął pracę na Uniwersytecie Szczecińskim, a po dwóch latach także na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2003 r. otrzymał tytuł profesora nauk teologicznych. Aktualnie biskup nominat jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości, Polskiego Towarzystwa Teologicznego i Komisji Bioetycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, a także ekspertem Państwowej Komisji Akredytacyjnej i Uczelnianej Komisji Akredytacyjnej.

Ks. Wejman jest autorem 19 monografii oraz 211 artykułów naukowych i popularnonaukowych. Obszary jego zainteresowań to m.in. alternatywne ruchy religijne a duchowość chrześcijańska, doświadczenie religijne i mistyczne człowieka, zastosowanie metod właściwych fenomenologii do teologii duchowości, duchowość miłosierdzia oraz komplementarność duchowości stanów życia w Kościele.

Nota biograficzna ks. prof. zw. dr hab. Henryk Wejman

ur. 17 grudnia 1959 r. w Choszcznie.

1978 – egzamin dojrzałości – LO w Choszcznie.

1978 -1984 – studia filozoficzno-teologiczne.

15.IV.1984 – święcenia kapłańskie.

01.05.1984 – 31.12.1985 – wikariusz, Świnoujście, Chrystusa Króla

1986-1990 – Papieski Uniwersytet św. Tomasza Angelicum, Wydział Teologii

– licencjat teologii (Rzym 13.02.1988), rozprawa: L’obbedienza del sacerdote riguardo al vescovo alla luce del decreto conciliare Presbyterorum Ordinis, Roma 1988, pp. 138 (Posłuszeństwo kapłana wobec biskupa w świetle soborowego dekretu o posłudze i życiu kapłanów, Rzym 1988, str. 138).

– doktorat teologii (Rzym 15.01.1990), rozprawa: Formazione all’obbedienza sacerdotale alla luce della dottrina del Concilio Vaticano II, Roma 1990, pp. 222 (Formacja do posłuszeństwa kapłańskiego w świetle doktryny Soboru Watykańskiego II, Rzym 1990, str. 222).

05.04.1988 – 10.02.1990 – wikariusz, Szczecin, św. Józefa

10.02.1990 – 15.06.1990 – wikariusz, Szczecin, MB Nieust.Pom. i z-ca Dyr. Diec. Domu Rekol.

19.11.1991 – nostryfikacja rozprawy doktorskiej – Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Teologii.

1990-1991 – dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Biskupiej w Szczecinie.

1991-1993 – proboszcz parafii pw. św. Brata Alberta w Szczecinie.

1993-1998 – ojciec duchowny kleryków w Wyższym Seminarium Duchownym w Szczecinie.

19.06.1997 – habilitacja w zakresie teologii duchowości – Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, rozprawa: Miłosierdzie jako istotny element duchowości chrześcijańskiej. Studium z teologii życia wewnętrznego, Szczecin 1997, str. 316. Zatwierdzona: 24.02.1998.

1998-1999 – stanowisko profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Szczecińskiego.

1999-2003 – stanowisko profesora nadzwyczajnego UAM w Poznaniu.

21.10.2003 – tytuł naukowy profesora nauk teologicznych.

1.1.2004 – profesor Wydziału Teologicznego US w Szczecinie.

1.07.2004 – stanowisko profesora zwyczajnego Uniwersytetu Szczecińskiego.

08.09.2008 – kanonik gremialny Szczecińskiej Kapituły Katedralnej

08.05.2012 – wybrany na stanowisko Dziekana Wydziała Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego

30.01.2013 – tytuł kapelana Jego Świątobliwości (prałat), nadany przez Benedykta XVI

członek Radu Kapłańskiej i kolegium Konsultorów Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.