Kontakt

W okresie wakacyjnym, w ważnych sprawach, proszę dzwonić pod numer telefonu : 794 756 574 – ks. Robert Masalski, proboszcz

Biuro parafialne otwarte jest w środę od 19.00 do 20.00