Katecheza dla dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej – spotkanie 6 i 20 kwiecień 2020 r.

Data I Komunii Św. na dzień dzisiejszy pozostaje bez zmian, jednakże jako rezerwową datę rekomenduje się niedzielę 13 września. Uzależnione jest od rozporządzeń GIS i MZ.

Warunki sakramentu pokuty i formuła spowiedzi

 

Czy rozumiem warunki spowiedzi ?

Przygotowując się do Sakramentu Pokuty – Spowiedzi-  pomodlę się do Ducha Świętego o potrzebne łaski. (w książeczce I – Komunijnej ).

 • 1) RACHUNEK SUMIENIA – przypomnę sobie wszystkie swoje grzechy, ciężkie policzę i pomyślę dlaczego je popełniłem
 • 2) ŻAL ZA GRZECHY  to PRAWDZIWY SMUTEK w moim sercu.

– żal doskonały – z miłości – bo odwróciłem się od Pana Boga,obraziłem rodziców

– żal niedoskonały – ze strachu przed karą

Przeproszę Pana Boga i ludzi.

 • 3) MOCNE POSTANOWIENIE POPRAWY – Pragnę całym sercem zmienić swoje postępowanie.

 4) SZCZERA SPOWIEDŹ – powiem szczerze  wszystkie swoje grzechy kapłanowi, który w imieniu Pana Jezusa mi je odpuści

– w czasie spowiedzi ksiądz zada mi  POKUTĘ –   ZAPAMIĘTAM JĄ

(Jeżeli zapomnę jakiś grzech to wyznam go na następnej spowiedzi)

 5) ZADOŚĆUCZYNIENIE PANU BOGU I BLIŹNIEMU – czyli naprawienie, wynagrodzenie wyrządzonego zła Panu Bogu i ludziom

– odmówię POKUTĘ (zaraz po spowiedzi), przeproszę i naprawię grzechy

ZAPAMIĘTAM!

Podziękuję Jezusowi, że wybaczył mi grzechy.

 

 


 

 

 SUMIENIE I GRZECH

– warto nauczyć się od razu 7 grzechów głównych

Pycha, Chciwość, Nieczystość, Zazdrość, Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, Gniew, Lenistwo  

Grzechy te nazywamy głównymi, ponieważ od nich wywodzą się wszystkie inne grzechy.

RADA DLA RODZICÓW –  przy wieczornej modlitwie „robimy rachunek sumienia” czyli przegląd dnia z Panem Bogiem – co zrobiłem dobrego? (dziękuję) a co zrobiłem złego? (przepraszam). Pomoże to dziecku dobrze zrobić rachunek sumienia przed PIERWSZĄ SPOWIEDZIĄ ŚWIĘTĄ. Dziecko uczy się w ten sposób nazywać grzechy i oceniać swoje postępowanie.

SUMIENIE – to głos Boga w moim  sercu, który pozwala mi odróżnić dobro od zła oraz pozwala mi ocenić moje uczynki.

SUMIENIE należy wychowywać – każdego dnia –  przy modlitwie wieczornej – codzienny rachunek sumienia.

RACHUNEK SUMIENIA –   jest to przypomnienie sobie wszystkich swoich grzechów – wobec Pana Boga, moich bliskich i siebie samego. W Rachunku Sumienia  pomaga nam znajomość Dziesięciu Przykazań Bożych, 

CO WIEM O GRZECHU?

GRZECH jest to :

 • Nieposłuszeństwo,
 • Zerwanie lub osłabienie przyjaźni z Bogiem  i ludźmi.
 • Nieprzestrzeganie przykazań.

GRZECH  dzielimy na:

 • powszedni czyli lekki
 • śmiertelny czyli ciężki

GRZECH ŚMIERTELNY –   z pełną świadomością  i z całkowitą zgodą  ODWRACAM się od Pana Boga

WIEM, że robię źle i CHCĘ to zło zrobić z własnej nie przymuszonej woli.

SKUTKI grzechu śmiertelnego:

 • tracę łaskę uświęcającą i prawo do nieba

GRZECH POWSZEDNI –  gdy przekroczę przykazania w mniej ważnej sprawie,

SKUTKI – osłabiam swoją miłość z Panem Bogiem.

WRACAM do Pana Boga:

 • gdy szczerze żałuję, przeproszę za grzechy
 • obiecuję poprawę
 • przystąpię do sakramentu pokuty
 • naprawię  i zadośćuczynię Bogu i ludziom

 


 

 

 

FORMUŁA SPOWIEDZI

 

Dziecko: Niech będzie pochwalony 

                Jezus Chrystus

Kapłan: Na wieki wieków. Amen

Dziecko: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

Kapłan: Amen

 

Dziecko: (pierwsza spowiedź)

Mam ………..  lat. Przystępuję pierwszy raz do spowiedzi,

Zgrzeszyłem(Zgrzeszyłam) wobec Pana Boga następującymi grzechami: (wymienia grzechy)

 

Dziecko: (Kolejna spowiedź)

Jestem uczniem (uczennicą) klasy … Ostatni raz   u spowiedzi byłem (byłam) …. Grzechu nie zataiłem (zataiłam) i nie zapomniałem (zapomniałam). Pokutę zadana odprawiłem (odprawiłam).Zgrzeszyłem(Zgrzeszyłam) wobec Pana Boga następującymi grzechami: (wymienia grzechy)

 

Dziecko: Więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie grzechy serdecznie żałuję, poprawę obiecuję i proszę Cię Ojcze o rozgrzeszenie i pokutę

Kapłan: mówi naukę, uważnie słuchamy jego słów, gdy udziela rozgrzeszenia dziecko bije się w piersi i mówi 3 razy słowa:

Dziecko: Boże bądź miłościw mnie grzesznemu

Kapłan: … I ja odpuszczam tobie grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

Dziecko: Amen

 

Kapłan: Wysławiajmy Pana, bo jest dobry

Dziecko: Bo Jego miłosierdzie trwa na wieki

Kapłan: Pan odpuścił ci twoje grzechy idź w pokoju

Dziecko: Bóg zapłać