Chrzty i śluby

CHRZEST

Chrzest jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów /KKK 1213/

Przynajmniej dwa tygodnie przed chrztem należy zgłosić się do kancelarii parafialnej z odpisem aktu urodzenia dziecka, świadectwem ślubu kościelnego / jeśli był poza parafią lokalną / oraz zaświadczeniem, że chrzestny jest wierzący i praktykujący wystawionym przez duszpasterza parafii, w której mieszka.

 

Sakrament Chrztu Świętego udzielany jest zasadniczo podczas niedzielnej Mszy św. o godzinie 12.30. W wyjątkowych przypadkach może się odbyć w innym czasie. Istnieje możliwość chrztu dzieci rodziców zamieszkujących na terenie innej parafii, za uprzednim zgłoszeniem tego faktu proboszczowi swojej parafii.

 

Przed chrztem zarówno rodzice (o ile stan prawny im na to pozwala) jak i rodzice chrzestni powinni przystąpić do sakramentu pojednania oraz odbyć nauki przed chrztem w wcześniej ustalonym terminie.

W czasie Mszy św. należy przystąpić do Komunii św. Dobrze jest ofiarować tę Komunię w intencji dziecka.

Rodzicami chrzestnymi mogą być ci, którzy:

 • ukończyli 16 rok życia,
 • przyjęli Sakrament Pokuty, Eucharystii i Bierzmowania,
 • są praktykującymi katolikami i prowadzą życie zgodne z zasadami wiary,
 • chrzestnymi nie mogą być osoby żyjące w małżeństwie bez ślubu kościelnego,
 • a także ci z młodzieży, którzy nie uczęszczają na katechizację.

 

reklamowe1

 

MAŁŻEŃSTWO

Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu /KKK 1601/

Narzeczeni powinni zgłosić zamiar zawarcia małżeństwa w Kancelarii Parafialnej przynajmniej trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu. Wówczas otrzymają potrzebne informacje dotyczące wszelkich formalności związanych z zawarciem małżeństwa. Istnieje możliwość zawarcia związku małżeńskiego wiernych z innej parafii po uprzednim uzyskaniu zgody proboszcza parafii w której zamieszkują lub na podstawie tzw.  licencji.

Na miesiąc przed ślubem podczas kolejnego spotkania w kancelarii muszą przedłożyć następujące dokumenty:

 • dowód osobisty,
 • aktualne Świadectwo Chrztu (z datą do trzech miesięcy wstecz);
 • Świadectwo Bierzmowania (jeżeli nie ma potwierdzenia tego sakramentu na Świadectwie Chrztu);
 • Świadectwo religii z ostatniej klasy szkoły średniej;
 • Świadectwo ukończenia konferencji dla narzeczonych + poradnictwo rodzinne;
 • Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (w przypadku „ślubu konkordatowego”);
 • dane świadków sakramentu (imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania) oraz zaświadczenie z parafii zamieszkania że są osobami wierzącymi i praktykującymi.

Kościół w sezonie jesienno – zimowym jest ogrzewany co dodatkowo sprzyja tworzeniu jak najlepszej atmosfery podczas uroczystości.

Pomagamy w przeprowadzeniu wszelkich formalności,
a także współpracujemy z sprawdzonym fotografem, kwiaciarnią czy zespołem muzycznym, którzy są do Państw dyspozycji.

Chęć zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego lub ochrzczenia dziecka proszę zgłaszać w biurze parafialnym w środy od godz. 19 do 20.
(wejście do domu parafialnego od ul. Kwiatów Polskich)