Harmonogram spotkań przygotowujących do I Komunii Świętej

W wyznaczonych dniach spotykamy się w kościele o godz, 18.20 na nabożeństwie majowym po którym odbędzie się próba. Obecność na nabożeństwie majowym obowiązkowa.

Terminy spotkań w maju: 17, 19, 21, 24, 26 i  28 – godz. 19.00 w kościele. Obecność obowiązkowa.

28.05.21 r. – piątek, przygotowanie kościoła i terenu przykościelnego do uroczystości – godz. 19.00

29.05.21 r. – sobota, spowiedź święta – godz. 10.00

30.05.21 r. – niedziela I Komunia Święta – godz. 12.30