Jakie czekają Nas dalsze zmiany w 2015 r.

Wstępna wizualizacja Kościoła pw. Matki Bożej Bolesnej w Szczecinie po podkreśleniu neogotyckiego charakteru budowli sakralnej i przystosowaniu prezbiterium do konsekracji kościoła.

W 2015 r. planujemy skupić się na przebudowie posadzki prezbiterium kościoła, polegającej na rozebraniu tymczasowego drewnianego podestu i wymurowaniu posadzki wykończonej ceglaną płytką. W ten sposób nawiąże się do historycznego charakteru architektury wnętrza i obecnej posadzki w nawie kościoła. Równocześnie planujemy położyć w prezbiterium instalację do ogrzewania podłogowego oraz podłączyć instalację gazową do kościoła. Kolejnym krokiem ma być wysprzątanie poddasza kościoła i położenie ocieplenia.

 

Wizualizacja wykonana przez Krystiana Haraszczuka – HA Studio