Chrystus Zmartwychwstał!

 

 

Chrystus Zmartwychwstan jest,

nam na przykład dan jest.

Iż mamy zmartwychpowstać

z Panem Bogiem królować. Allelulaja!

 

 

 

 

Chrystus Zmartwychwstał! Niech ta prawda towarzyszy nam każdego dnia, abyśmy uwierzyli, że Ten, którego ukrzyżowano, żyje, działa i pragnie nas prowadzić do Ojca. Niech zmartwychwstanie Chrystusa wyzwala nas z leku i smutku. Niech otwiera nas na działanie Ducha Świętego, abyśmy podążając śladami Pana przechodzili ze śmierci do życia. Chrystus Zmartwychwstał ! Prawdziwie Zmartwychwstał!

Błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzą:

ks. Robert, proboszcz

ks. Zbigniew

ks. Piotr