Chrystus zmartwychwstał!

 

Wszystko, co dzieje się w czasie Triduum Paschalnego
ma swoją dynamikę.

Przechodzimy przez najważniejsze prawdy naszej wiary,
aby dostąpić prawdziwej radości spotkania z Jezusem Chrystusem.
Ukryci w ciemnościach wielkopostnego fioletu wychodzimy
z niewzruszoną nadzieją wielkanocnej bieli.

Z nową mocą wykrzykujemy Alleluja! Chrystus zmartwychwstały!
Zaczyna w nas owocować odwaga,
do której dążyliśmy przez post, modlitwę i jałmużnę.
Chrystus zmartwychwstał!

Radości spotkania ze Zmartwychwstałym Panem życzą:

Ks. Robert, proboszcz

Ks. Zbigniew