Boże Narodzenie A.D. 2021

 Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas.

(J 1,14)

Tymi słowami Święty Jan obwieszcza nam tajemnicę narodzin Chrystusa. Dziś, w uroczystość Narodzenia Pańskiego, pochylamy się nad tajemnicą Boga, który dla nas i dla naszego zbawienia stał się człowiekiem. Niech to wydarzenie napełnia nas radością i Bożym światłem.

Wszystkim parafianom i gościom życzymy radosnego świętowania, otwartości na przychodzącego Pana i Jego moc.

Niech Bóg udziela wam obficie swoich darów, wspomaga swoim słowem i błogosławieństwem na drogach codzienności.

Pamiętając w modlitwie:

ks. Robert Masalski, proboszcz

ks. Zbigniew Jaworski