Adoracja Najświętszego Sakramentu w jedności z Ojcem Świętym Franciszkiem – 27.03.2020 r. godz. 20.00

 

W piątek, 27 marca br. – w duchowej jedności z papieżem Franciszkiem prowadzącym modlitwę na dziedzińcu Bazyliki Św. Piotra w Rzymie – w naszym kościele o godzinie 20.00 odbędzie się krótka adorację Najświętszego Sakramentu w formie nabożeństwa eucharystycznego, połączonego z Suplikacją i zakończonego błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem na cztery strony świata, udzielonym przed drzwiami kościoła, w intencji o zatrzymanie pandemii, o zdrowie dla chorujących, o pomoc Boga dla służby zdrowia, służb mundurowych i sanitarnych oraz za sprawujących władzę, a także o pokój w świecie, ład społeczny i gospodarczy oraz w intencji opieki Boga dla parafii, diecezji, Polski i świata.

O godz. 20.30 również w kościele odmówiona zostanie modlitwę różańcową – w jedności z Polską, trwającą na modlitwie – w wyżej wskazanej intencji i zakończoną Apelem Maryjnym o godz. 21.00.

UWAGA, ilość wiernych na modlitwie nie może przekraczać 5 osób.