A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas.

 

 

Droga Rodzino Parafialna !

 

Tajemnica Bożego Narodzenia polega na tym, że druga Osoba Trójcy Świętej stała się człowiekiem, aby w ciele ludzkim dokonać zbawienia rodzaju ludzkiego za grzech Adama i za grzechy jego potomków. Nie przestając być Bogiem, Syn Boży stał się człowiekiem. Jako Bóg jest wieczny, nieskończony, wszechobecny i wszechmocny. Jako człowiek jest ograniczony czasem, przestrzenią i mocą. Jako Bóg jest Panem śmierci. Jako człowiek jest jej poddany.

Przez unię osobową Syn Boży połączył w sobie dwie natury: Boską i ludzką, tak że zachowały one swoją odrębność w swojej Osobie Bożej. W swojej naturze Bożej Syn Boży, Słowo odwieczne, nie miał nigdy początku, jest wieczny. W naturze swojej ludzkiej, którą przyjął z dziewiczego ciała Maryi, rozpoczął istnienie w pierwszym roku naszej ery i otrzymał imię Jezusa Chrystusa.

Niech Narodzenie Syna Bożego wyzwoli nas z tego, co nas dzieli, umocni nas, byśmy trwali w komunii z Bogiem i jedności z naszymi braćmi oraz byli świadkami Jego miłości.

Drodzy Parafianie, życzę Wam i Waszym Rodzinom błogosławionych świąt Bożego Narodzenia oraz pełnego Bożej Mocy Nowego Roku 2012!

 

Boże Narodzenie 2011 r.

Ks. Robert, proboszcz