Boże Narodzenie A.D. 2020

Boże Narodzenie to odsłona tajemnicy wielkości tego, co małe, ubogie i pokorne. Kontemplując tajemnicę wcielenia Syna Bożego, pozwólmy sobie doświadczyć zachwytu nad „małą drogą” uprzywilejowaną przez Boga, drogą ubóstwa i pokory, poprzez którą dokonuje się zbawienie świata i poprzez którą człowiek staje się dla drugiego bratem.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, Wam Drodzy i Waszym Bliskim życzymy pokoju serca w tych niespokojnych czasach, bliskości mimo konieczności zachowywania dystansu społecznego i czułości która pomaga przetrwać trudne chwile. Życzymy Wam serc gotowych do pomagania, rąk chętnych do działania i umysłów otwartych na drugiego człowieka. Niech w Waszych domach gości miłość, serdeczność i troska.

Życzymy Wam pięknego świętowania, zapatrzenia się w ubogi żłóbek Jezusa, radości trwania przy Nim i ubogacenia Was obfitością Jego darów.

ks. Robert Masalski, proboszcz

ks. Zbigniew Jaworski