• Polecamy

 • Wspólnoty

  Rada Duszpasterska

  Kan. 536

  § 1. Jeśli zdaniem biskupa diecezjalnego, po zasięgnięciu opinii Rady kapłańskiej, byłoby to pożyteczne, należy w każdej parafii ustanowić radę duszpasterską. Ma jej przewodniczyć proboszcz, a członkami powinni być wierni wraz z tymi, którzy z urzędu uczestniczą w trosce duszpasterskiej o parafię i pomagają w ożywianiu działalności pasterskiej.

  § 2. Rada duszpasterska posiada jedynie głos doradczy i kieruje się normami określonymi przez biskupa diecezjalnego.

  Radę Duszpasterską tworzy w naszej parafii 5 osób.

  Rada ds. Ekonomicznych

  Kan. 537

  W każdej parafii powinna być rada do spraw ekonomicznych, która rządzi się nie tylko przepisami prawa powszechnego, lecz także normami wydanymi przez biskupa diecezjalnego. Wierni dobrami zgodnie z tymi normami świadczą proboszczowi pomoc w administrowaniu dobrami parafialnymi, z zachowaniem przepisu kan. 532.

  Kan. 532

  W załatwianiu wszystkich czynności prawnych proboszcz występuje w imieniu parafii, zgodnie z przepisami prawa.

  W naszej parafii Radę ds. Ekonomicznych konstytuuje 5 parafian.

  Rada Katechetyczna

  Rada Katechetyczna, stanowi ciało doradcze proboszcza w odniesieniu do posługi katechetycznej w parafii.

  Głównym celem Rady Katechetycznej jest badanie pod władzą proboszcza wszystkiego, co dotyczy działalności katechetycznej w kościele lokalnym, a także rozważanie i przedstawianie praktycznych wniosków w odniesieniu do działalności katechetycznej w parafii.

  W skład Rady Katechetycznej wchodzi 5 osób.

  Służba Ołtarza

   

  Dziesięć Przykazań Ministranta

  1. Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.
  2. Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.
  3. Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.
  4. Ministrant rozwija w sobie życie Boże.
  5. Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.
  6. Ministrant wznosi wszędzie prawdziwą radość.
  7. Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.
  8. Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.
  9. Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej.
  10. Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.

   

   

  Hymn ministrancki

  „Króluj nam Chryste”

  Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie

  to nasze rycerskie hasło.

  Ono nas zawsze prowadzić będzie

  i świecić jak słońce jasno.

  Naprzód przebojem młodzi rycerze

  Do walki z grzechem swej duszy

  Wodzem nam Jezus w Hostii ukryty

  Z nim w bój nasz zastęp wyruszy.

  Pójdziemy naprzód, naprzód radośnie

  Podnosząc w góre swe czoła.

  Przed nami życie rozkwita w wiośnie

  Odważnie, bo Jezus woła.

  Liga Ministrancka 2012/13

  Katechezy Biblijne

   

  Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa

  (św. Hieronim).

  To śmieszne, jak bardzo wierzymy w to, co napisane jest w gazetach, a podajemy w wątpliwość to, co mówi Pismo Święte. To dziwne, jak bardzo każdy chce iść do nieba pod warunkiem, że nie będzie musiał dowiedzieć się, myśleć, mówić, ani też robić czegokolwiek, o czym mówi Słowo Boże. To dziwne, jak możesz przez SMS wysłać setki plotek, które rozprzestrzeniają się jak nieokiełzany ogień, ale kiedy wysyłasz przesłania dotyczące Pana Boga, ludzie dwa razy zastanawiają się, czy podzielić się nimi z innymi. To śmieszne, jak bardzo możemy być przejęci tym, co inni ludzie pomyślą o nas, zamiast tym, do czego wzywa nas Bóg! To dziwne, jak chętnie dowiadujemy się o rzeczach nie mających znaczenia, a nie chcemy dowiedzieć się, co mówi do nas Jezus Chrystus i nasz Stworzyciel, Bóg Ojciec.

  Dziwna sprawa

  Dekalog droga do zwycięstwa – terminy spotkań 2011 r.:

  1. 30 marca
  2. 13 kwietnia
  3. 27 kwietnia
  4. 11 maja
  5. 25 maja
  6. 8 czerwca
  7. 22 czerwca
  8. 21 wrzesnia
  9. 5 października
  10. 19 października
  11. 3 listopada

   

  Terminy spotkań w 2012 r.

  15 luty – Józef, wybraniec Boży, mąż Maryi

  29 luty – Gdzie szukać pokoju?

  14 marca –Gdzie jesteś?

  28 marca. – Bądź gwiazdą

   

  Terminy spotkań – 2012/2013 r.

  10.10.2012 r. – Kim jest Bóg?

  14.11.2012 r. – Jaki jest Bóg?

  12.12.2012 r. – Bóg jest jeden.

  13.03.2013 r. – Bóg jest Ojcem.

  10.04.2013 r. – Jezus Chrystus jest Bogiem.

  08.05.2013 r. – Duch Święty jest Bogiem.

   

  Spotkania prowadzi Pan Henryk Krzosek, którego znamy chociażby z programu telewizyjnego „Słowo na niedzielę”.

   

   

   

  Krąg Biblijny

  Zapraszamy na spotkania Kręgu Biblijnego.

  Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z osobą prowadzącą –  Elżbieta Filcek, tel.: 607 983 116

  O kręgach biblijnych.

  Czym są kręgi biblijne?

  Kręgi biblijne to nie tylko grupa osób czytających Pismo Święte. To nie miejsce, gdzie tylko czyta się i rozważa Słowa Boga. To nie tylko poznawanie dziejów historii jak przemawiał i jak działał Bóg.

  W Kręgu Biblijnym to przede wszystkim „Nauczysz się rozpoznawać Oblicze Boga w słowach Boga”. Krąg Biblijny to miejsce gdzie „Czytający rośnie na skutek czytania Bożych Pism” (Grzegorz Wielki). „Co więcej, światło Chrystusowej Prawdy, Miłości i Mocy kształtuje w wiernym uczniu obraz Mistrza. Sprawia, że uczeń otwarty na nie upodobnia się do uwielbionego Pana”. W Kręgu Biblijnym przynajmniej dwóch lub trzech otwiera umysły i serca swoje na Boże Słowa, tym samym możemy powiedzieć, że Krąg Biblijny to miejsce gdzie”On, – Duch Prawdy” szczególnie obdarza czytających łaskami Ducha Świętego. To spotkanie z Jezusem obdarzającym nas światłem Ducha Świętego. (Mt 18 19-20 Łk 11,13).

  Spotkania w Kręgu Biblijnym to czas, gdzie zaczynasz więcej wierzyć, początek gdzie przestajesz coś robić, początek gdzie zaczynasz robić lepiej, to początek gdzie zaczynasz robić coś, co jest pragnieniem Bożym. Po przeanalizowaniu danego fragmentu w modlitwie pytasz się Ojca Niebieskiego, w co masz uwierzyć, co przestać robić, a co zacząć, co natomiast masz robić lepiej niż dotychczas. I wtedy dostajesz odpowiedz,bo Krąg Biblijny to miejsce gdzie On sam przychodzi do nas i zmienia „SŁOWO W CIAŁO”. (2 Tm 3,16, J 1,1; 14). Studiując Słowo Boże zaczynamy „rosnąć” na Jego podobieństwo. (J 3,3)

  Żywy Różaniec

   

  Przynosi ono wiele korzyści duchowych tym wszystkim, którzy do niego należą. Członkowie tej wspólnoty biorą udział w sposób szczególny w modlitwach i dobrych uczynkach tej duchowej rodziny. W Żywym Różańcu – Kółko złożone z 20 osób nazywa się Różą i każda z tych osób odmawia codziennie tylko jedną Tajemnicę Różańca Świętego. W ten sposób, chociaż każdy odmawia tylko jedno „Ojcze nasz”, dziesięć „Zdrowaś Maryjo” i jedno „Chwała Ojcu”, rozważając tylko jedną tajemnicę Różańca Św., jednak ma zasługę taką samą, jakby cały Różaniec odmówił, ponieważ cała Róża, z 20 osób złożona, rzeczywiście odmawia cały Różaniec. Żywy Różaniec to również ofiarowanie komuś pięciu minut swojego życia. Tyle trwa mniej więcej jedna dziesiątka. Matka Boża prosi o odmawianie Różańca Świętego we wszystkich swoich objawieniach.

  W Fatimie oznajmiła dzieciom, że jest Królową Różańca Świętego:

  „Przyszłam na ziemię, aby upomnieć ludzkość, aby ludzie więcej nie grzeszyli. Niech przestaną obrażać mojego Syna. Niech ludzie odmawiają Różaniec i niech czynią pokutę”.

  W naszej parafii wspólnota Żywego Różańca istnieje od momentu erygowania parafii. Mamy 3 „róże”, w których 20 osób codziennie odmawia jedną tajemnicę różańcową. Przy tym każdy ma taką zasługę jakby odmawiał cały Różaniec, tj. część radosną, bolesną, chwalebną i światła.

  Zmiana tajemnic odbywa się w pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy świętej na godz. 9.30

   

  Akcja Katolicka

   

  Akcja Katolicka jest strukturą religijną i poprzez ten fakt jej zasadniczym celem jest formacja duchowa, moralna, a także kulturalna. Ważnym zadaniem dla jej członków jest świadome uczestnictwo we wszystkich sferach życia publicznego i realizacja społecznego wymiaru wiary i społecznego obywatelstwa Kościoła. W ten sposób Akcja Katolicka pełni misję apostolską w ścisłym związku z hierarchią Kościoła. Zadaniem członków stowarzyszenia jest oddziaływanie na bliskie im środowiska, zwłaszcza związane z miejscem pracy, dokąd nie zawsze mogą dotrzeć kapłani. Jest to praca ewangelizacyjna i formacyjna prowadzona wśród własnych członków, jak i w najbliższym otoczeniu. Celem jest dążenie do najpełniejszego poznania ewangelicznych prawd wiary, ich rozumienia i realizowania w codziennym życiu. Tym celem jest również stworzenie nowego sposobu myślenia dojrzałego.

  Cele Akcji Katolickiej

  • Praca formacyjna samych członków Akcji, której celem jest ukształtowanie dojrzałej wiary.
  • Dobrze uformowani ludzie powinni angażować się w sprawy Kościoła, zajmując miejsca w parafiach jeszcze nie objętych ewangelizacją. W zależności od potrzeb danej parafii zajmować będą te sektory życia, które dotąd leżały odłogiem.
  • Członkowie Akcji Katolickiej są najbliższymi współpracownikami proboszcza, dyspozycyjnymi do działania w różnych dziedzinach, w zależności od potrzeb, jakie się jawią.
  • Członkowie Akcji Katolickiej powinni zajmować miejsca w życiu społecznym (polityka, gospodarka, kultura) na miarę swoich charyzmatów i możliwości. Poprzez aktywne działanie powinni urzeczywistniać wartości chrześcijańskie.
  • W swojej pracy apostolskiej powinni łączyć wypracowane wartości, jakie istnieją w Kościele i koncentrować je wokół sprawy ewangelizacji, nie naruszając ich suwerenności. Zadaniem członków Akcji byłoby więc tworzenie porozumienia i wspólnego działania różnych ruchów, organizacji, stowarzyszeń bez naruszania ich charyzmatów i tożsamości.
  • Akcja Katolicka nie ma swojego lidera i swoich celów. Jej liderem jest Kościół i realizacja celów Kościoła.

  Zadania Akcji Katolickiej

  • formacja intelektualna, duchowa, apostolska, kulturalna, społeczna.
  • realizacja apostolskiego celu Kościoła w zakresie ewangelizacji, uświęcania się, formacji sumienia według wzoru sumienia chrześcijańskiego – dążenie każdego chrześcijanina do świętości.
  • rozświetlać życie codziennego według Ewangelii Jezusa: rodzinne, społeczne, zawodowe, polityczne, ekonomiczne, kulturalne.
  • głosić Jezusa (ewangelizacja) w małżeństwie, rodzinie i społeczeństwie (różne instytucje, np. szkoła) biorąc wzór ze Świętej Rodziny; Małżeństwo i rodzina stanowią pierwszą płaszczyznę społecznego zaangażowania katolików świeckich.
  • wdrażanie życie Ewangelią w życie codzienne.
  • współodpowiedzialność świeckich z hierarchią za wyznawaną wiarę, a podawaną przez Urząd Nauczycielski Kościoła.
  • świadectwo jedności w wierze z duchowieństwem, biskupami i papieżem.
  • przywrócić świadomość suwerenności duchowej i moralnej Kościoła.
  • współpraca świeckich i duchownych.
  • świeccy przyjmują odpowiedzialność za prowadzenie działalności duszpasterskiej.
  • podejmować wspólne (świeccy i duchowni) działanie, aby budować, rozwijać i podkreślać wspólnotę Kościoła.
  • angażować świeckich w organizowanie życia codziennego, społecznego i kościelnego.
  • niweczyć bierność.
  • prowadzić działalność pod zwierzchnictwem hierarchii, czuwającej nad czystością doktryny katolickiej.
  • wdrażać i uczyć katolików świeckich pracy w zespołach ludzkich, wspólnotach.
  • ożywienie umiłowania modlitwy, kontemplacji, życia liturgicznego i sakramentalnego, działalność na rzecz wzrostu powołań do chrześcijańskiego małżeństwa, do sakramentalnego kapłaństwa i do życia konsekrowanego, gotowość uczestnictwa w przedsięwzięciach i działaniach Kościoła zarówno na szczeblu lokalnym, krajowym jak i międzynarodowym; zaangażowanie w dziedzinie katechezy i pedagogiczne umiejętności w wychowaniu chrześcijan; pobudzenie do chrześcijańskiej obecności w różnych środowiskach społecznych i udział w organizowaniu i animacji dzieł charytatywnych, kulturalnych, duchowych, ducha wyrzeczenia i powrót do ewangelicznego ubóstwa jako źródła wspaniałomyślnej miłości wszystkich ludzi; nawrócenie na drogę chrześcijańskiego życia lub powrót do wspólnoty ochrzczonych, którzy niegdyś odeszli.

  Charyzmat Akcji Katolickiej

  Zgodnie z charyzmatem Stowarzyszenia terenem jego działalności jest parafia, diecezja, Kościół lokalny. Członkowie Akcji Katolickiej we współpracy z hierarchią włączają się aktywnie w liczne dzieła ewangelizacyjne. Akcja uaktywnia licznych świeckich w budowaniu Kościoła Chrystusowego i realizacji jego misji apostolskiej, wskutek czego mogą oni

  czynić obecnym i aktywnym Kościół w takich miejscach i takich okolicznościach, gdzie jedynie przy ich pomocy stać się on może solą ziemi.

  Kierunki działania Akcji Katolickiej w Polsce na rok 2010/2011

  Parafialny Zespół Caritas

   

  Określenie „Parafialny Zespół Caritas” pokazuje najlepiej jego istotę:

  Parafialny – zakorzeniony w parafii, realizuje jej misję, w której zawiera się wyraźnie działalność charytatywna. PZC jest ściśle związany z osobą proboszcza, który

  pragnąc dobrze wypełnić funkcję pasterza, (…) powinien starać się poznać wiernych powierzonych jego pieczy. (…) Szczególną troską otacza biednych, cierpiących, samotnych, wygnańców, oraz przeżywających szczególne trudności (kan. 529 §1).

  PZC jest jednym z narzędzi, które pomagają w wypełnianiu kanonicznych obowiązków proboszcza.

  Zespół – jest wspólnotą we wspólnocie parafialnej, świadectwem realizacji przykazania miłości Boga i bliźniego, ale również miejscem społecznego zaangażowania społeczności lokalnej.

  Caritas – PZC działa w strukturze Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, korzysta z jej osobowości prawnej, posługuje się znakiem i nazwą Caritas, może liczyć na wsparcie w wypełnianiu podejmowanych zadań.

  Parafialny Zespół Caritas to grupa wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w działalność charytatywną w parafii. Ich zadaniem jest m.in. realizowanie i koordynowanie, w miarę możliwości i środków, inicjatyw i zadań stawianych przez Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej oraz zadań pojawiających się w społeczności parafialnej. Do zadań PZC należy także mobilizowanie innych parafian do czynnego realizowania przykazania miłości bliźniego i kultywowania parafialnych i rodzinnych zwyczajów charytatywnych.

  Praca PZC skupia się głównie na indywidualnej pomocy konkretnemu bliźniemu będącemu w potrzebie. Pomoc ta nie musi oczywiście być tylko pomocą materialną. Niejednokrotnie ważniejsze są drobne gesty życzliwości, obecność przy chorym, rozmowa z samotnym…

  PZC winno dążyć do tego, aby być coraz bardziej nowoczesną organizacją: w swojej działalności opierają się nie tylko na ofiarach i nie ograniczją się wyłącznie do spontanicznych akcji. Mieć na uwadze ubieganie się o dotacje i otrzymywanie środków na swoją działalność z urzędów rządowych i samorządowych, fundacji, różnych instytucji publicznych. Planować swoją działalność i poszukiwać rozwiązań najbardziej potrzebnych dla naszej lokalnej społeczności.

   

  Koło Przyjaciół Radia Maryja


  Koło Przyjaciół Radia Maryja przy parafii Matki Bożej Bolesnej powstało 23 maja 2012 r.

  1 października 2011 r. Abp Metropolita Andrzej Dzięga zatwierdził statut wspólnoty Rodzina Radia Maryja Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Głównym celem Rodziny Radia Maryja jest misja ewangelizacyjna i podejmowanie działań w zakresie modlitewnym i formacyjnym.

  Do Koło przynależy około 20 osób. Członkowie Koło spotykają się w każdą trzecią niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz. 9.30 i następnie w środę tegoż tygodnia na Nowennie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy oraz Mszy św. wieczornej. Bezpośrednio po Eucharystii odbywa się spotkanie formacyjne w domu parafialnym.

   

   

  Ruch Matki w Modlitwie


  Ruch Matki w Modlitwie powstał w Anglii w 1995 r., po tym jak dwie Angielki Veronika i jej bratowa Sandra poczuły, że wolą Bożą jest, aby modliły się za swoje dzieci w szczególny sposób. Na modlitwie rozeznały , że życzeniem Jezusa jest, aby wszystkie matki powierzały swoje dzieci Jego opiece, by zdjąć ból z matek, a na ich dzieci zesłać błogosławieństwo. Ruch Matki w Modlitwie skupia matki modlące się wspólnie za swoje dzieci i wnuki. Obejmuje zasięgiem również kobiety, które nie mają swoich dzieci. Działa obecnie w ponad 90 krajach. Oprócz katolickich istnieją również wspólnoty prawosławne i protestanckie. Jest wiele wspaniałych świadectw potwierdzających niezwykłą moc płynącą z modlitwy matek. Pan dotrzymuje obietnicy: „Proście, a będzie wam dane”. Ogromne błogosławieństwo rozlało się poprzez „Matki w Modlitwie”. Wiele dzieci odnalazło wiarę, wiele znalazło pracę i miejsce do zamieszkania, wiele dzieci wróciło do domu po długiej nieobecności. Matki spotykają się w swoich domach raz w miesiącu w określonych i wybranych przez siebie terminach. Obowiązuje je zasada poufności , wymagająca żeby nic z tego, czym dzielą się na swoich spotkaniach nie było później przekazywane. Na spotkaniach, stawiany jest na stole: krzyż- symbol naszego zbawienia, świeca – Jezus jest Światłością Świata, Pismo Święte – Jezus jest Żywym Słowem, mały koszyk – u stóp krzyża, przeznaczony na imiona naszych dzieci wypisywanie na małych papierowych kartkach. Modląc się podczas spotkania, wkładamy do niego kartki z imionami naszych dzieci, jako symbol powierzenia ich opiece Pana. Jeśli uświadomimy sobie, że oddajemy Mu nasze problemy – często jest to cudowny moment naszego uzdrowienia.

   

  Koordynator: pani Lucyna Pąsik. Kontakt. tel.: 600 45 45 78

   

   

   

  Parafialne koło plastyczne

   

   

  Spotkania koła plastycznego odbywają się w każdą sobotę o godz. 11.00 w domu parafialnym.

  Schola młodzieżowa i dziecięca

  Spotkania scholi dziecięcej w naszej parafii odbywają się w każdą sobotę o godz. 13.15 w domu parafialnym.

   

  Schola dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej

  Spotkania odbywają się 15 min przed Mszą św. niedzielną dla dzieci (godz. 12.30) w kościele