• Polecamy

  • Duszpasterze

     

    ks. kan. dr Robert Masalski, proboszcz

    Proboszcz jest własnym pasterzem zleconej sobie parafii i, podejmującym pasterską troskę o powierzoną mu wspólnotę pod władzą biskupa diecezjalnego. Powołany jest do uczestnictwa w posłudze Chrystusa, ażeby dla tejże wspólnoty wykonywał zadania nauczania, uświęcania i kierowania, przy współpracy także innych prezbiterów i diakonów oraz niosących pomoc wiernych świeckich, zgodnie z przepisami prawa (kan. 519 KPK).

    ks. kan. dr Zbigniew Jaworski