Ogłoszenia duszpasterskie – 09.02.2014 r. – V niedziela zwykła

Luty 7th, 2014
Aktualności, Ogłoszenia duszpasterskie

Dzisiejsza niedziela przypomina nam, że człowiek jest wyjątkową istotą. Stworzony na obraz Boga musi jednak strzec swojej świętości. Aby być światłem dla świata koniecznie trzeba być blisko Chrystusa. Tylko wtedy będziemy dobrym przykładem wiary dla innych ludźmi, gdy całe nasze życie oprzemy nie na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. 1. Zapraszamy na nabożeństwa w […]

Czytania na V niedzielę zwykłą – 09.02.2014 r.

Luty 7th, 2014
Aktualności

0210-scholastyka_1

I czytanie (Iz 58,7-10) Dziel swój chleb z głodnym, wprowadź w dom biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, przyodziej i nie odwrócić się od współziomków. Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza i szybko rozkwitnie twe zdrowie. Sprawiedliwość twoja poprzedzać cię będzie, chwała Pańska iść będzie za tobą. Wtedy zawołasz, a Pan odpowie, wezwiesz pomocy, a On […]

Ogłoszenia duszpasterskie – 02.02.2014 r. – IV niedziela zwykła

Luty 1st, 2014
Aktualności, Ogłoszenia duszpasterskie

Potrzebujemy takiej wiary, jaką miał Symeon, który rozpoznał w Dziecięciu spełnianie się obietnic Boga. Podziękujmy dziś Stwórcy za wiarę w Jezusa i pomódlmy się w przypadający dziś Światowy Dzień Życia Konsekrowanego za członków zgromadzeń zakonnych i instytutów życia konsekrowanego, którzy służą Kościołowi i światu modlitwą i czynem. 1. Dzisiejsze święto Ofiarowania Pańskiego przenosi nas ponownie […]

Czytania na IV niedzielę zwykłą – 02.02.2104 r.

Luty 1st, 2014
Aktualności

0202-ofiarowanie

I czytanie (Ml 3,1-4) Oto Ja wyślę anioła mego, aby przygotował drogę przede Mną, a potem nagle przybędzie do swej świątyni Pan, którego wy oczekujecie, i Anioł Przymierza, którego pragniecie. Oto nadejdzie, mówi Pan Zastępów. Ale kto przetrwa dzień Jego nadejścia i kto się ostoi, gdy się ukaże? Albowiem On jest jak ogień złotnika i […]

Dobre uczynki nie nie kosztują – darowizna na cele kultu religijnego

Styczeń 28th, 2014
Aktualności

images

Darowizna na cele kultu religijnego Odliczenie od podatku Ustawa o PIT nie precyzuje, co należy rozumieć przez pojęcie cel kultu religijnego. W takiej sytuacji należy przyjąć definicję słownikową lub encyklopedyczną. I tak, Nowa encyklopedia powszechna PWN Wydawnictwa Naukowego PWN S.A. hasło „kult” w znaczeniu religioznawczym definiuje następująco: „Całokształt praktyk obrzędowych, za których pośrednictwem wyznawcy religii […]