Słowo – komunikat interpersonalny. Darmowe wykłady i warsztaty

Marzec 27th, 2014
Aktualności

z8120117M

    Sylwester Woroniecki Coach komunikacji interpersonalnej Kwalifikacje: Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Warszawie               • Trening oddychania, dykcji, mowy ciała, wysławiania się. • Trening rozwoju osobistego. • Trening umiejętności interpersonalnych • Trening rozumienia swojej osobowości. • Rozwój osobisty języka werbalnego i niewerbalnego. • Konstrukcja wypowiedzi, nauka improwizacji. • Zwiększenie […]

Krzyż

Marzec 21st, 2014
Aktualności

pasja09a

Ogłoszenia duszpasterskie – 23.03.2014 r. – III niedziela Wielkiego Postu

Marzec 21st, 2014
Aktualności, Ogłoszenia duszpasterskie

Na początku kolejnego tygodnia Wielkiego Postu niedzielne czytania pokazują, że to Pan Bóg zaspakaja nasze pragnienia. Dlatego nie możemy gardzić Jego słowem, które przywraca naszym sercom nadzieję na życie wieczne. Samarytanka z dzisiejszej Ewangelii rozpoznała, że to Jezus jest żywą wodą. Wołajmy dziś do Boga Ojca, aby dał nam Jezusa, który przez swoją mękę i […]

Czytania na III niedzielę Wielkiego Postu – 23.03.2014 r.

Marzec 21st, 2014
Aktualności

0324-katarzyna_1

I czytanie (Wj 17,3-7) Synowie Izraela rozbili obóz w Refidim, ale lud pragnął tam wody i dlatego szemrał przeciw Mojżeszowi i mówił: Czy po to wyprowadziłeś nas z Egiptu, aby nas, nasze dzieci i nasze bydło wydać na śmierć z pragnienia? Mojżesz wołał wtedy do Pana i mówił: Co mam uczynić z tym ludem? Niewiele […]

Ogłoszenia duszpasterskie – 16.03.2014 r. – II niedziela Wielkiego Postu

Marzec 15th, 2014
Aktualności, Ogłoszenia duszpasterskie

W drugą niedzielę Wielkiego Postu usłyszmy zachętę do wytrwania w trudach podejmowanych po to, aby żyć w zgodzie z Ewangelią. W scenie przemienienia Jezus Chrystus odkrywa dziś przed nami prawdę o tym, że jest prawdziwym Bogiem. Zapewnia też każdego z nas, że nie trzeba się Go lękać. Z odwagą zaprośmy Jezusa do naszego życia, aby […]